Kolejni gimnazjalni laureaci

W październiku w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi odbył się Wojewódzki Konkurs Historyczny pod hasłem „Wkład Polski w budowanie nowego ładu europejskiego po 1989 roku”. Pomimo tematyki daleko wykraczającej poza program nauczania historii w gimnazjum, młodzież wykazała się dużą wiedzą na temat współczesnego świata. Uczniowie wiedzieli, czym jest Grupa Wyszehradzka i Trójkąt Weimarski. Znali postaci Helmuta Kohla i Vaclava Havla. Orientowali się w roli, jaką odegrała Polska w porządkowaniu Europy po kataklizmie komunizmu i zimnej wojny.
I tak oto dwie uczennice naszego gołdapskiego gimnazjum zdominowały podium zwycięzców. Pierwsze miejsce w województwie warmińsko-mazurskim zajęła Gabriela Zapolska z klasy 3d, a miejsce trzecie uczennica klasy 2g Julia Karwel. Okolicznością do wyróżnienia zwycięzców był apel z okazji 98 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nagrody laureatkom w imieniu organizatorów konkursu (Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie) wręczyła pani dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich Bożena Kalinowska. Opiekunami laureatek byli nauczyciele wiedzy o społeczeństwie Jarosław Żukowski i Anna Karwowska.


Aktualności

Powiązane artykuły