W listopadzie minie 70 lat od utworzenia ważnej gołdapskiej placówki kultury

W listopadzie przypada bardzo ważna dla Gołdapi rocznica – powstania Powiatowej Biblioteki Publicznej. Dlatego placówka ta planuje kilka atrakcji podczas obchodów rocznicy, między innymi konkursy i prezentacje. Prezentujemy przy okazji kilka zdjęć z najwcześniejszego okresu funkcjonowania naszej biblioteki. Niewielu pewnie pamięta, że dosyć długo placówka ta mieściła się w dwóch pomieszczeniach obecnego Domu Kultury. Choć zaczynała w innym miejscu.

 

Czytelnia była w miejscu gdzie jest obecnie… biuro DK, natomiast wypożyczalnia wraz z księgozbiorem w sali, która służy między innymi do ćwiczeń tanecznych. Potem na I piętrze obok Domu Książki utworzono osobny oddział dziecięcy, by następnie całość przenieś nieco dalej „na wschód”, czyli do nowszego już budynku. Tu przy bibliotece powodzeniem cieszyła się, zainicjowana przez Stanisława Kuraka, kawiarnia „I… Taka”, w której odbywały się między innymi konkursy recytatorskie.

***

Pierwsze placówki kultury w powiecie gołdapskim powstawały później niż oświatowe, co było rzeczą oczywistą. Za początek funkcjonowania Powiatowej Biblioteki Publicznej, jej pierwsza organizatorka i pierwsza kierowniczka, Irena Gawrońska, zaproponowała uznać 15 listopada 1945 roku wraz z wpisaniem pierwszej pozycji do księgi inwentarzowej. Ale już w końcu grudnia tego samego roku księgozbiór wynosił 120 woluminów. Wśród pierwszych książek były dary Polonii Amerykańskiej. Sporą część pierwszego księgozbioru stanowiły książki z bibliotek dworskich i kościelnych. W 1947 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Gołdapi zarejestrowanych było 38 czytelników, którzy wypożyczyli 933 książki. W kolejnym roku czytelników było już 126. Gołdapską bibliotekę zaliczano wtedy do najlepszych w województwie. W 1947 roku w powiecie gołdapskim powstały 4 punkty biblioteczne – w Dubeninkach, Grabowie, Pogorzeli i Skoczach…

 

Powiązane artykuły