Październikowy RAMBIT

Październikowy rambit, który odbył się w czwartek 28 w Zespole Szkól w Grabowie, to rambit przypominający dwie wybitne postaci – Henryka Sienkiewicza – laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury oraz kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Jeszcze przed rozgrywkami każda klasa przygotowała plakat ilustrujący jedną z powieści Henryka Sienkiewicza, a w trakcie ich trwania odbyło się czytanie wybranego fragmentu powieści.

Ponadto uczniowie rozwiązywali zadania sprawdzające znajomość życia i twórczości obu postaci. Jak zwykle zadaniom umysłowym towarzyszyły też rozgrywki sportowe – różnego rodzaju biegi, skoki oraz rzuty do kosza.


Aktualności

Powiązane artykuły