Stopa bezrobocia

W lipcu stopa bezrobocia w powiecie gołdapskim wynosiła 16,4 proc. Nasz powiat zajmował 10. miejsce wśród 21 powiatów w województwie warmińsko-mazurskim. Największe bezrobocie jest w braniewskim (24,4 proc.), najniższe w Iławskim (5,9 proc.). Dołączamy mapkę i link do szerszego opracowania:

 

 

 

http://wupolsztyn.praca.gov.pl/documents/106902/2395269/Informacja%20o%20sytuacji%20na%20rynku%20pracy%20w%20wojew%C3%B3dztwie%20warmi%C5%84sko-mazurskim%20-%20lipiec%202016/c43b26f6-5cfb-4490-9319-fe45ad476d19?t=1472629558796


Aktualności

Powiązane artykuły

2 komentarzy do “Stopa bezrobocia

  1. maciej rogala

    Bezrobocie w lipcu wyniosło 8,6% i było najniższe od 25 lat. Rewelacja. Ale, ale. A wiecie jaki jest poziom bezrobocia osób w wieku przedemerytalnym (50+). 28,1%, co oznacza wzrost aż o 1 punkt procentowy.

    Praca dla osób po pięćdziesiątce to BIG PROBLEM. Decyzja o wydłużeniu wieku emerytalnego w świetle tych danych do 67 roku okazała się wielkim falstartem. Co z tego, że uprawnienia będziemy mieli później, jak nie będzie pracy dla osób w wieku przedemerytalnym?

  2. ela

    Pamiętajmy, że te 14 procent to osoby, których PUP nie dał rady wykreślić z list bezrobotnych. Realne bezrobocie jest dużo wyższe.