Ze Starostwa: Harmonogram bieżącego utrzymania dróg

HARMONOGRAM Bieżącego utrzymania dróg powiatowych w okresie 16-19 sierpnia 2016 r.

  1. Ścinka poboczy i wywóz urobku na drodze 1892N w rejonie m. Bludzie oraz na drodze 1936N na odcinku Błąkały-Stańczyki siłami własnymi z użyciem koparko-ładowarki, równiarki drogowej i dwóch wywrotek (Mercedes Unimog i Star).

  2. Wykaszanie rowów i chodników na ul. Topolowej i Leśnej w Baniach Mazurskich siłami własnymi z użyciem dwóch kos spalinowych.

  3. Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Dubeninki – siły własne + Ursus C-360
    z kosiarką.

  4. Ręczne sprzątanie ulic powiatowych w Gołdapi w zależności od potrzeb.

W mijającym tygodniu wykonano:

  • zaplanowane remonty cząstkowe emulsją i grysami na drodze Banie Mazurskie – Rogale a także lokalnie na drodze 1815N na odcinku Rapa – Żabin – Rogale z użyciem własnego sprzętu;

  • firma zewnętrzna remonterem również zakończyła roboty na odcinku drogi Błąkały – Stańczyki;

  • wycinkę zakrzaczenia pasa drogowego na odcinku od m. Rapa do Żabina w ilości ok. 3000 m2 oraz na drodze 1734N na odcinku Banie Mazurskie – Grodzisko wraz ze skrzyżowaniem w kierunku m. Dąbrówka Polska.

Postęp robót jak zwykle zależy od pogody, sprawności sprzętu i ilości pracowników.


Aktualności

Powiązane artykuły