Z Urzędu Miejskiego: O oszacowaniu szkód

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto wystąpił do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o uruchomienie prac komisji powołanych do spraw szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie prac żniwnych.

 

Wszystkie informacje dotyczące szacowania szkód nie uległy zmianie i obowiązują z roku ubiegłego. Wzory wniosku rolnika do urzędu miasta/gminy o oszacowanie szkód zamieszczone są na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce >>Obsługa Interesanta >> Co i gdzie załatwić >> Ochrona środowiska – Ochrona przyrody – Rolnictwo >>Rolnictwo.

 

Wnioski dotyczące szacowania szkód rolnicy mogą pobrać w Punkcie Obsługi Mieszkańców (parter) Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

 


Aktualności

Powiązane artykuły