Stanowisko gołdapskiego koła Platformy Obywatelskiej

Prezes Rady Ministrów RP Pani Beata Szydło
Stanowisko gołdapskiego koła Platformy Obywatelskiej.
Gołdapskie koło Platformy Obywatelskiej RP wyraża stanowczy protest przeciwko dalszemu blokowaniu przez rząd PIS wznowienia otwartych kontaktów międzynarodowych pomiędzy mieszkańcami północnych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego z mieszkańcami Obwodu Kaliningradzkiego w ramach małego ruchu granicznego.

Mały ruch graniczny dla zainteresowanych Polskich i Rosyjskich obywateli, poprzez otwartą polską i rosyjską granicę przez okres kilku lat funkcjonowania sprawdził się zaskakująco bardzo dobrze. Stał się platformą kontaktów prywatnych, instytucjonalnych, handlowych, po prostu formą prawdziwej, małej współpracy między zwykłymi mieszkańcami obu przygranicznych regionów. To nowe miejsca pracy w tym jednym z najbiedniejszych rejonów w naszym kraju.

 

Stał się dla wielu ludzi sposobem wzajemnego poznawania siebie, swego codziennego funkcjonowania, wzajemnego rozumienia i zaufania. Był najlepszym sposobem budowania wzajemnych sympatii oraz okazją wyrażania dumy z miejsca naszego kraju, naszego miejsca w Europie. Gołdap, jak to dumnie określaliśmy jeszcze do niedawna była początkiem Europy. Dzisiaj Gołdap znów zostaje zepchnięta do zaścianka Europy.

 

Radni i członkowie gołdapskiego koła PO wielokrotnie zabiegali o uruchomienie projektu małego ruchu granicznego m.in. w Gołdapi. Mieli okazję bezpośrednio rozmawiać na ten temat z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.
Mamy przekonanie, że z myślą o szansach rozwojowych Gołdapi i mieszkańcach naszego miasta wykonaliśmy naszą powinność i mamy mały udział w tym sukcesie, który dzisiaj nam wszystkim został odebrany.
Jako obywatele Polski, wraz z mieszkańcami powiatu gołdapskiego apelujemy do Pani Premier Beaty Szydło o podjęcie odważnej decyzji, z czego Pani Premier jest znana, i o wyjście na przeciw naszym oczekiwaniom, i w warunkach utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa, jak również odpowiedniego zabezpieczenia interesów naszego kraju odwieszenia decyzji o wstrzymaniu małego ruchu granicznego z obywatelami Obwodu Kaliningradzkiego.

Z wyrazami szacunku i pozostając z nadzieją
na zrozumienie naszego apelu członkowie kola PO RP w Gołdapi

Ogłoszenie płatne


Aktualności

Powiązane artykuły