Konta emerytalne – szczegóły

Co to jest konto emerytalne? Na pewno wielu osobom kojarzy się to po prostu z kontami, na które mogą odkładać oszczędności aktualni emeryci. Aktualni emeryci – owszem mogą również odkładać na konto emerytalne, ale po to by bardziej zabezpieczyć swoją emeryturę. Natomiast istotą konta emerytalnego jest to, że osoby pełnoletnie w różnym wieku mogą odkładać tu pieniądze po to, by zabezpieczyć sobie III filar emerytalny.

Lokaty bankowe, nawet długoterminowe są raczej niskooprocentowane i nie stwarzają perspektyw, jeśli idzie o znaczne powiększenie swoich środków, zwłaszcza jeśli idzie o lepsze zabezpieczenie emerytury. Na dodatek polski system emerytalny pozostawia wiele do życzenia. Dlatego wyjściem mogą być dwa rodzaje kont emerytalnych – IKE i IKZE.

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne

Jest to konto, które można otworzyć w kilku rodzajach instytucji finansowych – bankach, otwartych funduszach inwestycyjnych, firmach maklerskich, zakładach ubezpieczeń na życie. Obowiązuje roczny limit wpłat na indywidualny konto emerytalne, który nie może wynosić więcej niż 300 proc. prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Nie może też być ten limit mniejszy od limitu wpłat na IKE obowiązującego w roku poprzednim.

Osoby w przedziale wiekowym od 16 do 18 lat mają ograniczoną możliwość wpłat na IKE – mogą ich dokonywać tylko w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskiwały dochody na podstawie umowy o pracę. Ponadto na IKE nie gromadzi się środki indywidualnie – nie może tego na przyklad robić na jednym koncie dwoje małżonków.

IKE możesz założyć bez względu na uczestnictwo w pracowniczym programie emerytalnym. Natomiast osoba zakładająca konto IKE nie może mieć wcześniej konta w innym IKE, chyba że chce dokonać transferu środków i poprzednie konto zlikwidować.

Jeśli oszczędzamy w IKE 5 lat, to potem może my być zwolnieni z podatku dochodowego i z podatku od zysków kapitałowych.

IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

Różnice między IKE i IKZE nie są znaczne, choć może się opłacić korzystanie z obu form oszczędzania emerytalnego. IKZE cechuje dodatkowa korzyść – jest to możliwości odliczania od podstawy opodatkowania (PIT) kwot wpłaconych na konto w danym roku. Mimo to po uzyskiwaniu uprawnień emerytalnych wypłata zgromadzonych środków jest obwarowana dziesięcioprocentowym podatkiem zryczałtowanym.  Jeśli właściciel konta zechce wybrać środki przed nadaniem mu uprawnień emerytalnych to zapłaci wtedy pełny podatek dochodowy.

Również na podobnych zasadach jak w  IKE również w IKZE po upływie 5 lat oszczędzania następuje zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

Znacznym ułatwieniem w korzystaniu z obu rodzajów kont jest możliwość uiszczania wpłat nieregularnie, pamiętając o dolnym rocznym minimum


Porady

Powiązane artykuły