Aktywni studenci – szansa na stypendium!

loga_2Gołdapski Fundusz Lokalny ogłasza nabór wniosków w ramach programu stypendialnego „Aktywny student – 2016/2017”.

 

Studencie:

– mieszkasz na terenie powiatu gołdapskiego,

– Twoja rodzina ma niskie dochody,

– osiągasz wysokie wyniki w nauce,

– masz osiągnięcia pozaszkolne lub/i udokumentowaną działalność społeczną,

Te stypendium jest dla Ciebie!
Stypendia przeznaczone są dla studentów dziennych szkół wyższych, pochodzących z terenu powiatu gołdapskiego. Przy przydzielaniu stypendiów będą brane pod uwagę: sytuacja materialna, wyniki w nauce, osiągniecia pozaszkolne i działalność społeczna. Stypendia przyznawane przez GFL są stypendiami rozwojowymi. Wspieramy tych, którzy maja osiągnięcia poza szkołą czy uczelnią w różnych dziedzinach życia społecznego (nauka, sport, kultura, media), którzy osiągają sukcesy w różnych olimpiadach, konkursach, angażują się w działania społeczne, pracują, jako wolontariusze na rzecz innych.

W ramach programu zostaną przyznane stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie.
Formularze wniosków oraz zasady przyznawania stypendiów dostępne na stronie: http://funduszgoldap.pl/index.php/stypendia/271-aktywni-studenci–szansa-na-stypendium- .

 

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pisząc na adres: gofund@wp.pl
Wnioski przyjmujemy do 2 września 2016, do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do GFL) pod adresem: Gołdapski Fundusz Lokalny, ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap.
Głównymi fundatorami stypendiów są: Gmina Gołdap, Powiat Gołdapski, Gmina Dubeninki, Gołdapski Fundusz Lokalny i osoby prywatne.

 

Powiązane artykuły