Zbiórka publiczna na rehabilitację Soni Karolak

Sonia Karolak na goldap orgJuż wkrótce, podczas Festiwalu Pogranicza „Kartaczewo” po raz kolejny Fundacja Pro Sanatio będzie będzie zbierała środki na rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością ruchową. Tym razem Wolontariusze będą prosili mieszkańców miasta oraz gości Kartaczewa o wsparcie dla mieszkającej w Gołdapi Soni Karolak.

Sonia urodziła się w dużej zamartwicy, czego konsekwencją jest mózgowe porażenie dziecięce, małogłowie oraz padaczka. Sonia ma obecnie 12 lat. Nie chodzi, nie siedzi i nie mówi, w związku z czym wymaga całodobowej opieki i sukcesywnej rehabilitacji. Porażenie czterokończynowe i duża spastyka nie tylko utrudniają dziewczynce funkcjonowanie, ale powodują ból i dyskomfort.

Sonia bierze udział w zajęciach logopedycznych, integracji sensorycznej, dogoterapii, ćwiczeniach ruchowych oraz innych zajęciach ogólnorozwojowych, na które uczęszcza do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.

To jednak zbyt mało. Dzięki wysiłkom rodziców oraz pomocy organizacji pozarządowych dodatkowo Sonia korzysta – w miarę możliwości – z zajęć ruchowych i lokomatu w Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży „MARZENIA” w Niedrzwicy. Ta forma leczenia powinna być prowadzona jak najczęściej, jednak jest bardzo kosztowna i trudna do wprowadzenia bez wsparcia finansowego.

Dlatego właśnie serdecznie zachęcamy wszystkich do okazania serca Soni i wsparcia starań o poprawienie komfortu jej życia i zahamowanie rozwoju jej choroby dzięki intensywnej rehabilitacji.

Będziemy wdzięczni za darowizny na rzecz dziewczynki zarówno podczas zbiórki na Kartaczewie, jak i poprzez wpłaty na konto Fundacji Pro Sanatio.

Dane do wpłat:
Bank BGŻ S.A.
74 2030 0045 1110 0000 0328 5230
Tytułem: „Rehabilitacja Soni Karolak”
Fundacja Pro Sanatio
ul. Wczasowa 7 19-500 Gołdap

Powiązane artykuły