Spotkania funkcjonariuszy z młodzieżą

2-96445Jak podaje http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm: W ciągu ostatniego tygodnia Warmińsko–Mazurski Oddział Straży Granicznej odwiedziła grupa dzieci i młodzieży, która poznała pracę funkcjonariuszy SG.
Do Komendy Oddziału przybyła grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie oraz w Kruszewcu. Natomiast młodzież z Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie oraz licealiści z Białegostoku zapoznali się ze służbą na granicy, odwiedzając Placówki SG w Baniach Mazurskich i Gołdapi.

Duże zainteresowanie wzbudził prezentowany sprzęt służbowy i elementy umundurowania funkcjonariuszy. Młodzi ludzie mieli również możliwość odciśnięcia swoich linii papilarnych, a także wejścia do pojazdu obserwacyjnego. Mnóstwo radości sprawił również pokaz umiejętności psa służbowego.

Starsza młodzież zainteresowana była służbą w naszej formacji. Młodzi ludzie z zaciekawieniem poznawali zadania SG, warunki przyjęcia do służby i związane z tym procedury kwalifikacyjne.

Następnie w Centrum Szkolenia Straży Granicznej uczniowie zobaczyli strzelnicę pneumatyczną i krytą, sprzęt minersko – pirotechniczny oraz halę sportową do ćwiczeń taktyki i techniki interwencji.

Wizyty dzieci i młodzieży w W-MOSG cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego też funkcjonariusze SG starają się systematycznie odwiedzać szkoły, przedszkola i placówki wychowawcze. Prowadzą edukacyjne spotkania nie tylko związane z tematyką graniczną, ale i uczą podstawowych zasad np. w przypadku kontaktu z nieznajomym psem czy poruszaniu się po drogach. Jedno z takich spotkań zorganizowali funkcjonariusze z PSG w Dubeninkach, w Domu Polonii w Żytkiejmach. Przebywająca tam grupa młodych ludzi z Białorusi poznała przebieg i oznakowanie granicy oraz przepisy obowiązujące w strefie nadgranicznej. Atrakcją spotkania okazał się pościg prowadzony przez psa służbowego Apacz.


Aktualności

Powiązane artykuły