Jak jeździć rowerem – kilka zasad korzystania ze ścieżki rowerowej

rysWakacyjny sezon rozpoczęty… Słoneczna pogoda i dość wysokie temperatury spowodowały wzrost aktywności pieszych i rowerzystów. Zanim jednak wyruszymy na spacer lub przejażdżkę, warto przypomnieć sobie podstawowe zasady korzystania z chodnika czy też ścieżki rowerowej. Nieodłącznym elementem stroju powinien być również element odblaskowy.

 

Wakacje i letnia aura sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Wiele osób zamiast jazdy samochodem wybiera spacery lub przesiada się na rower. Na naszym terenie powstały ścieżki rowerowe i pieszo – rowerowe. Niestety wiele osób zapomina, że chodnik to strefa przede wszystkim dla pieszych a ścieżka rowerowa – dla jednośladów. Dlatego warto przypomnieć kilka podstawowych zasad:

 

Kto ma pierwszeństwo na ścieżce?
Jeśli jest to ścieżka przeznaczona wyłącznie dla rowerów (rys. 1), pierwszeństwo ma cyklista i na taką drogę nie powinni wchodzić piesi ani osoby jeżdżące na rolkach czy deskorolce. Natomiast jeśli jest to ścieżka pieszo-rowerowa (rys. 2), to każda ze stron musi zachować szczególną ostrożność. (Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą, natomiast jeśli symbole dzieli kreska pionowa, to ruch  odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku).

Ponadto, na takim odcinku przeznaczonym zarówno dla pieszych, jak i dla cyklistów kierujący rowerem jest zobowiązany ustępować miejsca pieszym.

 

rys

Rys. 1

 

rys. 2

Rys. 2

 

Jazda rowerem po chodniku

 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym  jazda rowerem po chodniku jest zabroniona. Od tego zakazu są jednak trzy wyjątki:

 

1) gdy opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

2) gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

3) gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

 

Należy jednak pamiętać, że kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, zobowiązany jest jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Ponadto zgodnie z przepisami nie może przejeżdżać po przejściu dla pieszych. Zobowiązany jest bezwzględnie zejść z roweru i przeprowadzić go po pasach.

 

Na rolkach po chodniku
Osoby poruszające się na hulajnodze, rolkach czy deskorolce obowiązują takie same przepisy jak pieszych. Mają zakaz jazdy po ścieżce rowerowej i jezdni. Za złamanie tych przepisów grozi nawet mandat.

 

Piesi

 

Warto pamiętać, że tak jak chodnik jest do chodzenia, tak ścieżka rowerowa jest do jeżdżenia jednośladem. W związku z czym pieszy zobowiązany jest korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych. Drogą dla rowerów może poruszać się tylko w sytuacji, gdy nie ma chodnika lub pobocza, albo możliwości korzystania z nich. Mówi o tym przepis art. 11 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W takiej sytuacji pierwszeństwo mają rowerzyści, z wyjątkiem przypadku, gdy pieszym jest osoba niepełnosprawna.

 

 

!!! Apelujemy do pieszych i rowerzystów o zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów.  Zapowiadamy także wzmożenie kontroli wobec niechronionych uczestników ruchu korzystających ze ścieżek rowerowych i pieszo – rowerowych. W przypadku stwierdzenia przez funkcjonariuszy  wykroczenia popełnionego przez cyklistę bądź pieszego skutkiem może być udzielenie pouczenia… ale za niestosowanie się do przepisów może grozić również mandat.

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły