Funkcjonariusze W-MOSG odprawili pierwsze grupy pielgrzymów przybyłych na ŚDM

2-96997W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży pierwsze grupy pielgrzymów przekroczyły już granicę. Na wszystkich drogowych przejściach granicznych zostały wyodrębnione specjalne pasy ruchu przeznaczone dla uczestników ŚDM. 19 lipca w lotniczym przejściu granicznym Mazury odprawiona została największa jak do tej pory zorganizowana grupa ponad 120 pielgrzymów z Francji.

W drogowych przejściach granicznych Warmii i Mazur także pojawili się już podróżni udający się do Krakowa, zarówno samochodami osobowymi jak i autokarami. Mogli oni skorzystać z dodatkowych, wydzielonych specjalnie dla nich, pasów ruchu. Pierwsza grupa, 47 pielgrzymów wjeżdżała do Polski 18 lipca przez przejście w Grzechotkach. Byli to pielgrzymi z Irkucka, którzy do Kaliningradu przylecieli samolotem, a do Polski ruszyli autokarami. Druga, 43-osobowa grupa z FR pojawiła się 20 lipca na granicy polsko-rosyjskiej w Gołdapi.

Dzięki wprowadzeniu i funkcjonowaniu ułatwień dla podróżnych (wyznaczenie pasów odpraw) przybywających na spotkanie z Papieżem Franciszkiem, odprawa graniczna jest szybsza i pozwala na sprawne przekraczanie granicy.

Młodzież przyjeżdżająca na ŚDM uczestniczy również w wycieczkach po naszym regionie. Funkcjonariusze służb mundurowych, w tym także Straży Granicznej, oprócz odpraw na przejściach dbają również o bezpieczeństwo pielgrzymów.

(Za: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm)


Aktualności

Powiązane artykuły