Ze Starostwa: HARMONOGRAM robót utrzymaniowych

HARMONOGRAM robót utrzymaniowych na drogach powiatowych w okresie 20-24 czerwca 2016 r.

1. Remonty cząstkowe dróg bitumicznych emulsją i grysami:
remonter – odcinek drogi 1815N Jagiele – Żabin;
skrapiarka – droga 1898N Pluszkiejmy – Budwiecie – Boczki; Dubeninki Cisówek; Linowo – Przerośl Gołdapska – Tuniszki.
2. Koszenie poboczy i zieleńców:
drogi na terenie gmin: Gołdap i Banie Mazurskie.
3. Sprzątanie pasów drogowych z powalonych przez wichurę drzew, gałęzi, konarów.

(Red. Starostwo Powiatowe)


Aktualności

Powiązane artykuły

6 komentarzy do “Ze Starostwa: HARMONOGRAM robót utrzymaniowych

 1. ZXY

  Czy ktoś może podać definicję co to są roboty utrzymaniowe,Kto wymyśla takie okreslenia i zaśmieca język polski.

  1. To prawda – coś jak „zajętość” lub „niemanie” świateł:-)

 2. GOŁDAPIANIN

  „ZXY napisał: 20 czerwca 2016
  Czy ktoś może podać definicję co to są roboty utrzymaniowe, Kto wymyśla takie określenia i zaśmieca język polski.”

  USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. Dz.U. 2015 poz. 460 ze zmianami w słowniczku pojęć nie zna takiego pojęcia jak „roboty utrzymaniowe”. W Art. 4.tejże ustawy możemy przeczytać: „Użyte w ustawie określenia oznaczają: 20) utrzymanie drogi – wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej;”.

  Natomiast w „Interpelacja nr 3842 – tekst odpowiedzi – Sejm (http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5033CED5)” możemy przeczytać: Co należy rozumieć pod pojęciem prac utrzymaniowych definiuje art. 22 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145). Prace utrzymaniowe polegają na zachowaniu lub odtworzeniu stanu dna lub brzegów śródlądowych wód powierzchniowych oraz na konserwacji lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych. Prace utrzymaniowe nie podlegają ograniczeniom administracyjnym i, o ile nie wiążą się z potencjalnym znaczącym negatywnym oddziaływaniem na obszary Natura 2000, wymagają jedynie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, a także, w niektórych przypadkach – uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
  W Art. 9. 1.w słowniczku pojęć nie znajdujemy określenia roboty utrzymaniowe, a wymieniony przez” Sekretarza stanu Stanisława Gawłowskiego” Art. 22. 1. stanowi: „Utrzymywanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz morskich wód wewnętrznych polega także na zachowaniu stanu dna lub brzegów oraz na remoncie lub konserwacji istniejących budowli regulacyjnych.”

  Z cytowanych ustaw nie wynika, aby były w słownikach pojęć użyte określenia „roboty utrzymaniowe”., są one (te określenia) wymyślane są przez urzędników, tzw. nowomowa.

  Trafne jest określenie redakcji: otrzymał mandat za „niemanie” świateł:-)

 3. og

  Chcę wiedzieć, czy już zawsze starostwo będzie publikowało tygodniowe harmonogramy robót (utrzymaniowych, porządkowych, jakichkolwiek wreszcie, co tylko tam sobie wymyslicie).
  I dlaczego robi to starostwo, a nie Zarząd Dróg Powiatowych?
  Czy starostwo będzie od września publikowało plany lekcji w szkołach, wyręczając tym szkoły?

  1. Uprzejmie informuję, iż harmonogram naprawy dróg jest przygotowywany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi i dostarczany do starostwa. Następnie zamieszczany jest na stronie http://www.powiatgoldap.pl w zakładce: Harmonogram robót utrzymaniowych na drogach powiatowych oraz przesyłany gołdapskim portalom internetowym celem rozpowszechnienia informacji. Dokładamy wszelkich starań, aby harmonogram naprawy dróg publikowany był co tydzień, mając na względzie komunikację ze społeczeństwem w tak ważnym obszarze jak drogi.
   Magdalena Mackiewicz
   Starostwo Powiatowe w Gołdapi

 4. Anonim

  ” Dokładamy wszelkich starań, aby harmonogram naprawy dróg publikowany był co tydzień”

  Dołóżcie wszelkich starań i wyremontujcie należycie drogi, a nie kłujecie w oczy harmonogramami łatania dziur (robicie tzw. bicie piany a z tego nic nie wynika) tzw gumofilcem. Proszę obejrzeć i posłuchać: http://www.wiocha.pl/926690,Wloclawskie-Latanie-Dziur