List od sąsiadów – z rosyjskiego biura „Euroregionu Szeszupy” – część II

Nowy program współpracy transgranicznej „Polska-Rosja” na lata 2014 – 2020 pozwoli w znacznym stopniu poprawić dostępność regionów przygranicznych, a także efektywność funkcjonowania przejść granicznych.

W ramach trzech wspólnych – polsko-rosyjskich – projektów do końca 2018 roku wykonana ma zostać rekonstrukcja trzech samochodowych przejść granicznych.

Obecnie sytuacja na polsko-rosyjskich przejściach granicznych jest trudna – ich przepustowość po rosyjskiej stronie jest czterokrotnie mniejsza niż wskazywałyby potrzeby określone liczbą podróżnych przekraczających granicę w obie strony. Niektóre przejścia nie były modernizowane już ponad 10 lat, mimo że po podpisaniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego liczba chętnych do odwiedzenia województwa warmińsko-mazurskiego i obwodu kaliningradzkiego zwiększyła się kilkukrotnie.

Po modernizacji w latach 2014 – 2015 przejść granicznych po polskiej stronie powstał dysonans w infrastrukturze, co skutkuje trudnościami w rytmicznej oraz synchronicznej odprawie po obu stronach granicy i dla podróżnych oznacza długi czas oczekiwania.

 

Dzięki środkom z programu współpracy transgranicznej planowana jest poprawa infrastruktury dojazdowej na przejściach,  budowa korytarzy dla pieszych i rowerzystów, budowa nowych zadaszeń w miejscach kontroli, modernizacja budynków służby granicznej i celników, wymiana sieci energetycznych itd., a także utworzenie w pełni efektywnych „zielonych korytarzy” umożliwiających szybką odprawę graniczną.

Całkowity budżet projektu to ok. 13 milionów Euro, jego partnerzy: polska Straż Graniczna, Województwo Warmińsko-Mazurskie, Administracja Obwodu Kaliningradzkiego, Dyrekcja Budowy i Eksploatacji Obiektów Granicznych Federacji Rosyjskiej.

 

Cieszymy się, że program współpracy transgranicznej mający stanowić ogniwo łączące zwykłych ludzi – mieszkańców przygranicznych terenów – nie stał się ofiarą wielkiej polityki i sankcji nakładanych na siebie wzajemnie przez Unię Europejską i Rosję.

 

„Euroregion Szeszupy” zaprasza polskich partnerów do współpracy w realizacji projektów finansowanych ze środków programu „Polska-Rosja”.

 

Nasze dane kontaktowe: ul. Sowietska 26, biuro 6, Krasnoznamensk, obwód kaliningradzki, tel. +79210061314, dyrektor wykonawczy Sergey Sergeevitch Kalmykov.

 

 

Sergey Sergeevitch Kalmykov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane artykuły