Ze Starostwa: O potrzebie wychowania fizycznego

warsztaty (2)Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego oraz Starostwo Powiatowe w Gołdapi 17 maja po raz kolejny zorganizowało bezpłatne warsztaty skierowane do nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów sportu i trenerów.

Miały one miejsce w Liceum Ogólnokształcącym, a przeprowadzili je wykładowcy OSW: dr Michał Boraczyński („Model okresów sensytywnych w rozwoju motorycznym dzieci i młodzieży”) oraz dr Jadwiga Cyganiuk („Nauczyciel wobec zjawiska niećwiczenia uczniów – Identyfikacja barier i stworzenie możliwości czynnego udziału uczniów w lekcji wychowania fizycznego”).
Warsztaty, w których wzięło udział ponad 20 osób, zakończyły się pracą w grupach, wymianą doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ciekawą dyskusją na tematy związane z wychowaniem fizycznym, w tym m.in. jak zmotywować młodzież do aktywnego uczestniczenia w zajęciach w-f.
Dr Michał Boraczyński – doktor nauk o kulturze fizycznej, autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu przygotowania i kształtowania motorycznego w grach zespołowych, oceny składników tkankowych ciała oraz zdolności wysiłkowych (kondycyjnych i koordynacyjnych) sportowców różnych dyscyplin sportu, szczególnie piłki nożnej.
Dr Jadwiga Cyganiuk – Kierownik Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.

warsztaty (1) warsztaty (3) warsztaty (4)


Aktualności

Powiązane artykuły