Za Starostwa: Ćwiczenia powiatowe „ KRYZYS – 2016”

cwiczenia (61)Zgodnie z Zarządzeniem Nr 352 z dnia 3 grudnia 2015 r. Wojewody Warmińsko–Mazurskiego w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko–mazurskim w 2016 roku w dnia 17- 18 maja na terenie powiatu gołdapskiego zostało zrealizowane ćwiczenie powiatowe,,Funkcjonowanie organu samorządu terytorialnego w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu wywołanego działaniami terrorystycznymi oraz zabezpieczenie Sił Zbrojnych – KRYZYS – 2016”.

Ćwiczenie przewidywało działania na płaszczyźnie:

– likwidacji zagrożeń terrorystycznych;

– bieżącej wymiany informacji pomiędzy służbami;

– wzajemnego współdziałania służb.

 

W celu skutecznej realizacji zamierzonego przedsięwzięcia niezbędne było zaangażowanie sił:

 

– Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi;

– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi,

– Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „Ełk” z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku;

– Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Dubeninek oraz Bań Mazurskich;

– Wydziału Zabezpieczenia Działań Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej;

– Placówki Straży Granicznej w Gołdapi;

– Placówki Straży Granicznej w Baniach Mazurskich;

– Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach.

 

W pierwszym dniu ćwiczeń w Starostwie miało miejsce posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (który umożliwia staroście podjęcie odpowiednich decyzji i działań w zakresie przeciwdziałania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych lub innych nadzwyczajnych zdarzeń oraz efektywnego kierowania akcją kryzysową), został uruchomiony stały dyżur (w celu zapewnienia przekazywania decyzji i informacji w czasie podwyższania gotowości obronnej), przeprowadzono akcję kurierską (mającą na celu zorganizowanie doręczenia kart powołania żołnierzom rezerwy).

 

Z kolei na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi przeprowadzono działania antyterrorystyczne. Nieznana grupa osób próbowała opanować PWiK i doprowadzić do skażenia wody. Na miejsce niezwłocznie przybyła straż graniczna, policja, straż pożarna, specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno- ekologicznego „Ełk”.  Służby obezwładniły przestępców i opanowały sytuację.

Drugiego dnia ćwiczeń zrealizowano epizody w Baniach Mazurskich oraz w Dubeninkach.  W Baniach Mazurskich grupa przestępcza wdarła się do Urzędu Gminy  i wzięła kilku zakładników, grożąc wysadzeniem budynku. Na miejsce zdarzenia przybyły  odpowiednie służby. Terroryści zostali ujęci.

Natomiast w na terenie gminy Dubeninki  terroryści porwali autobus pasażerski razem z przebywającymi w nim osobami. W wyniku pościgu autobus uderzył w drzewo. Terroryści podjęli próbę ucieczki, która została udaremniona przez funkcjonariuszy policji. Funkcjonariusze SG weszli do autobusu udzielając wstępnej pomocy poszkodowanym pasażerom. Na miejsce zdarzenia przybyły również jednostki PSP, OSP oraz Pogotowia Ratunkowego. Epizod miał charakter aplikacyjny, którego celem było omówienie na posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zaistniałej sytuacji oraz przedstawienie schematu działania podczas  prowadzenia akcji ratowniczej .

Dwudniowe ćwiczenie miało na celu m.in. doskonalenie współdziałania między poszczególnymi osobami funkcyjnymi, komórkami organizacyjnymi, centrami zarządzania kryzysowego poszczególnych szczebli oraz zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania nałożonych zadań obronnych i działania w warunkach kryzysu. (Red. Starostwo Powiatowe w Gołdapi)

cwiczenia (1) cwiczenia (4) cwiczenia (5) cwiczenia (6) cwiczenia (7) cwiczenia (8) cwiczenia (9) cwiczenia (10) cwiczenia (11) cwiczenia (12) cwiczenia (13) cwiczenia (14) cwiczenia (15) cwiczenia (16) cwiczenia (17) cwiczenia (18) cwiczenia (20) cwiczenia (21) cwiczenia (22) cwiczenia (23) cwiczenia (24) cwiczenia (25) cwiczenia (26) cwiczenia (27) cwiczenia (28) cwiczenia (29) cwiczenia (30) cwiczenia (31) cwiczenia (32) cwiczenia (33) cwiczenia (34) cwiczenia (35) cwiczenia (36) cwiczenia (37) cwiczenia (38) cwiczenia (39) cwiczenia (40) cwiczenia (41) cwiczenia (42) cwiczenia (43) cwiczenia (44) cwiczenia (45) cwiczenia (46) cwiczenia (47) cwiczenia (48) cwiczenia (49) cwiczenia (50) cwiczenia (51) cwiczenia (52) cwiczenia (53) cwiczenia (54) cwiczenia (55) cwiczenia (56) cwiczenia (57) cwiczenia (58) cwiczenia (59) cwiczenia (60) cwiczenia (62) cwiczenia (63) cwiczenia (64)

 


Aktualności

Powiązane artykuły