Nasi uczniowie są przyjaciółmi przyrody

lisy„Ekologia – rzecz potrzebna, wymagana i niezbędna…” – tak brzmi fragment wiersza jednego z uczniów naszej szkoły. Napisanie utworu o tematyce proekologicznej było jednym z zadań podczas obchodzonego 22 kwietnia Światowego Dnia Ziemi. Zgodnie z hasłem „Jestem przyjacielem Ziemi” przeprowadziliśmy tego dnia wiele działań podnoszących świadomość ekologiczną.

Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Lisach rozpoczął się od montażu słowno– muzycznego pt. „Sprawa dla reportera”. Podczas występu mieliśmy okazję obejrzeć krótkie wywiady z mieszkańcami wsi na temat proekologicznych zachowań. Filmiki te zostały stworzone przez dzieci, które wcieliły się też w role rozmówców. Wypowiadały się między innymi o potrzebie dbania o naturę i o sposobach ratowania jej.

Z okazji obchodów Dnia Ziemi zorganizowaliśmy różnorodne konkursy. Dzięki konkursowi na plakat proekologiczny dzieci mogły zaprezentować swoje talenty plastyczne, a także pokazać, czym jest środowisko przyrodnicze oraz jaki wpływ na nie ma działalność człowieka. Najlepsze prace zostały zaprezentowane podczas apelu.

Tego dnia zostały też ogłoszone wyniki konkursu literackiego, którego celem było dotarcie do osób wrażliwych na punkcie degradacji środowiska oraz przedstawienie za pomocą języka literackiego przeżyć i emocji związanych z odczuwaniem przyrody. Należy zaznaczyć, że uczniowie bardzo dobrze wywiązali się z tego zadania, a na laureatów  konkursu czeka nagroda w postaci publikacji wierszy na stronie internetowej szkoły.

Na koniec dzieci wzięły udział w quizie, podczas którego miały okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat ekologii.

Tak jak  „potrzebna, wymagana i niezbędna” jest ekologia, tak też potrzebne i niezbędne są nasze działania w walce o czystą naturę. Pamiętajmy, że sama świadomość to nie wszystko. Zróbmy coś więcej dla planety – to nic nie kosztuje, a może zaowocować  korzyściami w przyszłości.

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły