Wykorzystanie multimediów w SP Lisy

20160405_092457Priorytetem każdej szkoły powinno być stałe podnoszenie jakości kształcenia. W związku z tym w Szkole Podstawowej w Lisach środki inwestuje się m.in. w profesjonalne pomoce naukowe – sprzęt multimedialny. Nasze pracownie wyposażone są w projektory, ekrany, tablice interaktywne, komputery stacjonarne czy laptopy.
Aby praca z multimediami przynosiła wymierne efekty, ważne jest odpowiednie przygotowanie kadry pedagogicznej. W dniach 4 – 5 kwietnia w naszej szkole został zorganizowany kurs „Wykorzystanie multimediów w praktyce”.

Nauczyciele pogłębili swoją wiedzę na temat narzędzi dostępnych w Internecie, ale przede wszystkim ćwiczyli wykorzystywanie ich w celu tworzenia własnych pomocy.

Szkolenie było ciekawe. Potrzebne. Prowadzone przez dobrze przygotowaną, nie tylko merytorycznie, osobę – stwierdził jeden z uczestników.
– Program był intensywny, ale niezwykle interesujący – uzupełniła jedna z nauczycielek. – Za mocną stronę uważam różnorodność materiałów szkoleniowych, a także sposób prowadzenia zajęć.

Istotnie, w miłej atmosferze, nauczyciele poszerzyli wiedzę na temat internetowych pakietów, aplikacji i gier edukacyjnych, ale też poznali sposoby projektowania i obróbki materiałów, szczególnie obrazów. Uczyli się edycji filmów i wykorzystywania ich w codziennej pracy. Poznali też mniej typowe zastosowanie tablicy interaktywnej podczas zajęć, np. możliwość prowadzenia telekonferencji.

Zdaniem wszystkich uczestników wiedza i umiejętności opanowane podczas szkolenia usprawnią sposób wykorzystywania multimedialnych środków dydaktycznych. W nowoczesnej szkole nie wystarczy bowiem kreda i tablica. To my – nauczyciele dostosowujemy się do potrzeb i ambicji naszych uczniów.

Środki finansowe na szkolenie pozyskaliśmy w 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zaś 20% od Fundacji Inicjatyw Społecznych w ramach programu „Profesjonalna Szkoła”.

Katarzyna Wysocka- nauczyciel i uczestnik szkolenia

20160405_092457

page3


Aktualności

Powiązane artykuły