KONKURS PLASTYCZNY NA KALENDARZ „Bezpiecznie na drodze przez cały rok”

gwiazda_goldapiKomenda Powiatowa Policji w Gołdapi zaprasza wszystkie dzieci klas I-VI szkół podstawowych z terenu powiatu gołdapskiego do udziału w konkursie plastycznym na kalendarz pn. „Bezpiecznie na drodze przez cały rok”.

Celem konkursu jest edukacja bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym oraz podkreślenie znaczenia znajomości przepisów ruchu drogowego poprzez prace plastyczne.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji z perspektywy różnych użytkowników drogi (pieszy, kierowca, osoba niepełnosprawna itp.).

Prace mają przedstawiać zagrożenia oraz prawidłowe zachowania w ruchu drogowym (adekwatnie do pór roku).

Technika prac dowolna, na formacie A4. Prace konkursowe wraz ze zgłoszeniem należy przesyłać do 08 czerwca 2016 roku na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi, ul. Mazurska 33, 19-500 Gołdap.

Oceny prac dokona komisja konkursowa. Dwanaście najlepszych prac zostanie opublikowanych w kalendarzu na 2017 rok. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 czerwca 2016 r. (Red. KPP Gołdap)

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU PLASTYCZNEGO na kalendarz 2017

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO kalendarz


Aktualności

Powiązane artykuły