Ze Starostwa: Dofinansowanie remontów

starostwo (1)Powiat gołdapski corocznie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu gołdapskiego, których realizację w danym roku wspiera powiat.

W tym roku wpłynęły dwie oferty i obie, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu oceniającego wnioski, otrzymały dofinansowanie. I tak, dzięki dotacji z powiatu zostaną zrealizowane zadania:

– Odświeżenie wnętrza kościoła parafialnego Narodzenia NMP w Żabinie (Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie).

– Wykonanie remontu dachu i elewacji (Dom Wspólnoty Mieszkaniowej Tatyzy 9).

Podpisanie umów na realizację ww. zadań przez przedstawicieli zarządu wspólnoty, parafii oraz zarządu powiatu w Gołdapi odbyło się 29 marca 2016 r.

starostwo (2)


Aktualności

Powiązane artykuły