Zapraszam na wspólne posiedzenie komisji

Szanowni Państwo, 21 marca 2016 r. o godz. 13,00 w sali nr 1 Urzędu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gołdapi. Podczas posiedzenia zostanie poruszonych kilka istotnych tematów związanych z funkcjonowaniem Gminy Gołdap.

Jednym z takich zagadnień będzie „ustanowienie znaku promocyjnego (logo) Gminy Gołdap oraz zasad jego użytkowania”. Osoby zainteresowane tą tematyką zapraszam do udziału w posiedzeniu komisji.
Z wyrazami szacunku
Wioletta Anuszkiewicz
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki


Aktualności

Powiązane artykuły