Komisja wyłoniła kandydata na kuratora oświaty

24 lutego br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbył się konkurs na stanowisko Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. W urzędzie zebrała się komisja powołana zarządzeniem Wojewody, w skład której weszło trzech przedstawicieli Ministra Edukacji Narodowej, dwóch przedstawicieli wojewody i trzech przedstawicieli wojewódzkich struktur związków zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

Do konkursu zgłosiło się i przystąpiło trzech kandydatów. Pierwszy etap zakończył się dopuszczeniem do drugiego etapu dwóch osób. Komisja wyłoniła kandydata w głosowaniu tajnym. Kandydatem na stanowisko Kuratora Oświaty wybrany został pan Krzysztof Marek Nowacki. O wynikach konkursu przewodniczący komisji powiadomił Ministra Edukacji Narodowej i Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty Wojewoda zwrócił się do Ministra o powołanie na stanowisko Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Marka Nowackiego.

 

RZECZNIK PRASOWY

WOJEWODY  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

/-/ Bożenna Ulewicz


Aktualności

Powiązane artykuły