„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” – przyjdź po poradę

gwiazda_goldapiJuż po raz kolejny w naszym kraju obchodzony będzie Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W dniach od 22 do 27 lutego 2016 roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się i otrzymać poradę. W wyznaczonych miejscach na terenie miasta i powiatu porad tych udzielać będą funkcjonariusze Policji, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie, psychologowie oraz inni przedstawiciele instytucji pomocowych.

W najbliższy poniedziałek po raz kolejny rusza akcja „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Jej głównym celem  jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Tegoroczne działania, podobnie jak prowadzone w latach ubiegłych, polegają przede wszystkim na udzielaniu porad specjalistycznych ofiarom przestępstw. Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi zorganizowała dyżury, które pełnione będą w tzw. punktach konsultacyjnych na terenie całego powiatu. Tam, osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień.

Ze względu na obecność pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi na spotkania wyjazdowe w Kozakach, Baniach Mazurskich i Dubeninkach zapraszamy również osoby niepełnosprawne które będą mogły uzyskać informację na temat przysługujących im świadczeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku. (Red. KPP Gołdap)

dyzury


Aktualności

Powiązane artykuły