Zwracajmy uwagę na osoby bezdomne – nasza reakcja może uratować czyjeś życie

Niskie temperatury niosą ze sobą zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, którzy szczególnie narażeni są na działanie niskich temperatur powietrza. W grupie tej znajdują się m.in. osoby bezdomne, nieporadne życiowo, samotne oraz znajdujące się pod wpływem alkoholu.

 

Noce są już bardzo zimne, a temperatura spada nawet 20 stopni poniżej zera. Mimo podjętych wysiłków policjanci nie są w stanie dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy w związku z niskimi temperaturami. Dlatego ważne jest aby osobiście zgłaszać odpowiednim instytucjom przypadki osób bezradnych, samotnych i bezdomnych potrzebujących pomocy.

 

Pamiętajmy!

 

Nie przechodźmy obojętnie obok człowieka, któremu grozi śmiertelne wychłodzenie!

Bardzo ważna jest też aktywność mieszkańców. Apelujemy o informowanie policji lub instytucji pomocowych o osobach, które takiej pomocy potrzebują.

Wzorem lat ubiegłych pod numerem telefonu 0 800 165 320 w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego została już uruchomiona bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Kontakt z infolinią umożliwia uzyskanie informacji na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa. Na stronie Warmińsko –Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pod adresem: www.olsztyn.uw.gov.pl w zakładce pn. „POMOC BEZDOMNYM” umieszczone zostały zaktualizowane wykazy schronisk i ośrodków wsparcia świadczących usługi na rzecz osób bezdomnych i ubogich na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

Nie bądźmy obojętni wobec bezdomnych! Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących pomocy!

Gdy zauważymy bezdomnego niezwłocznie poinformujmy Policję lub Straż Miejską/Gminną

Każdy sygnał zostanie natychmiast sprawdzony. Każdej osobie bezdomnej zostanie przekazana informacja o możliwości skorzystania z noclegowni oraz miejsc, gdzie można zjeść darmowy i ciepły posiłek.

 

KWP


Aktualności

Powiązane artykuły