Wspieramy Mołdawię

park_1Fundacja Puszczy Rominckiej, we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Rominckiej oraz partnerami mołdawskimi – Agencją Rozwoju Regionalnego i Integracji Europejskiej Ungheni oraz Parkiem Narodowym „Bukowy Kraj”, zakończyła realizację projektu „Budowa potencjału gospodarstw rolnych Rejonu Ungheni poprzez wprowadzenie dodatkowych źródeł zarobkowania i zrzeszanie się mieszkańców wsi”.

Projekt współfinansowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej. Jego celem było wskazanie mieszkańcom mołdawskich wsi i samorządom potencjalnych kierunków rozwoju lokalnego – w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Przeprowadzone działania to: szkolenia dla aktywnych mieszkańców wsi oparte na dobrych przykładach z Polski, organizacja wyjazdów studyjnych Mołdawian do Polski, utworzenie szlaku edukacyjnego w Parku Narodowym „Bukowy Kraj” – ustawienie „witaczy”, tablic informacyjnych i budowa wielofunkcyjnej wiaty wyposażonej w scenę i murowane zaplecze kuchenne.

Planowana jest kontynuacja projektu.

park_2 park_3 park_4 park_5 park_6 park_7


Aktualności

Powiązane artykuły