Młody Strażnik Parku 2015 – edycja jesienna

straznik_parku_6W czwartek 19 listopada w siedzibie Parku w Żytkiejmach odbyła się XI edycja konkursu wiedzy dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pt. „Młody Strażnik Parku 2015” organizowanego przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.

W konkursie wzięło udział aż 27 uczniów reprezentujących 9 szkół podstawowych powiatu gołdapskiego:

Szkołę Podstawową w Dubeninkach (opiekun: Beata Staśkiewicz);

Szkołę Podstawową w Galwieciach (opiekun: Beata Staśkiewicz);

Szkołę Podstawową nr 1 w Gołdapi (opiekun: Danuta Boguska);

Szkołę Podstawową nr 2 w Gołdapi (opiekun: Małgorzata Wojciechowska-Gutowska);

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w  Gołdapi (opiekun: Dominika Baziuk);

Zespół Szkół w Grabowie (opiekun: Lech Wronowski);

Szkołę Podstawową w Pogorzeli (opiekun Ewa Wojciechowska);

Szkołę Podstawową w Lisach – Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży (opiekun: Irena Hukowicz);

Szkołę Podstawową w Żytkiejmach (opiekun: Lucyna Zawadzka).

Konkurs prowadzony był w formie turnieju opartego o pytania i zadania wyświetlane na prezentacji multimedialnej. Konkurencje sprawdzały znajomość zagadnień przyrodniczych, ekologicznych oraz znajomość walorów naszego Parku.

Uczestnicy zmierzyli się w pięciu konkurencjach:

1. Z mapą za pan brat – rywale musieli wykazać się znajomością topografii terenu PKPR.

2. Mistrz wiedzy ekologicznej – zmagania dotyczyły zarówno ogólnych wiadomości o formach ochrony przyrody, jak również wiadomości dotyczących konkretnych form ochrony przyrody występujących na terenie PKPR.

3. Przewodnik doskonały – w tej rozgrywce uczniowie mogli dowieść swojej wiedzy na temat głównych atrakcji występujących na terenie PKPR i w jego otulinie.

4. Prwda czy fałsz – konkurencja ta sprawdzała ogólną wiedzę z zakresu przyrody, jednak informacje były ściśle związane z obszarem Parku.

5. Rozpoznawanie – zadaniem uczestników w tej rywalizacji było rozpoznanie trzech gatunków roślin i trzech gatunków zwierząt wyświetlanych na slajdach.

Każda konkurencja zakończona była pytaniem dla chętnych o tematyce zgodnej z tematyką powyższych pytań.

Zakwalifikowani do finału uczestnicy przystąpili do ostatniej, decydującej konkurencji. W wyniku jej przeprowadzenia trzej najlepsi, którzy osiągnęli kolejno największą liczbę punktów otrzymali I, II i III miejsce oraz odznakę „Młodego Strażnika Parku 2015”. Byli to:

I miejsce i odznaka Młodego Strażnika Parku 2015:

Jakub Delegacz – kl. V Szkoła Podstawowa w Pogorzeli

II miejsce i odznaka Młodego Strażnika Parku 2015:

Jakub Śniczewski – kl. V Szkoła Podstawowa nr 1 w Gołdapi

III miejsce i odznaka Młodego Strażnika Parku 2015:

Mikołaj Markowski– kl. IVa Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi

Pozostałych dwóch finalistów otrzymało nagrody za zdobycie IV i V miejsca:

IV miejsce zdobył/a:

Karlina Bolewska – kl. VIa Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi

V miejsce zdobył/a:

Amelia Milewska – kl. V Szkoła Podstawowa nr 1 Gołdapi

Konkurs zakończyło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród  laureatom oraz pozostałym uczestnikom, a także podziękowań nauczycielom przygotowujących uczniów do konkursu. Głównym fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Gołdapi.

Wszystkim dziękujemy za udział i zapraszamy za rok!

Więcej zdjęć znajduje się na stronie internetowej Parku pod linkiem

http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/puszczyrominckiej/aktualnosci-odznaki_mlodego_straznika_parku_wreczone_.html

straznik_parku_1 straznik_parku_2 straznik_parku_3 straznik_parku_4 straznik_parku_5 straznik_parku_7 straznik_parku_8


Aktualności

Powiązane artykuły