A może tak żubra do Puszczy Rominckiej?

zubrNa stronie: http://wwja o spotkaniu w.goldap.bialystok.lasy.gov.pl znajduje się informacja o spotkaniu, którego tematem będzie ewentualność wsiedlenia żubra do… Puszczy Rominckiej. Szczegóły niżej.

Ocena możliwości wsiedlenia żubra do Puszczy Rominckiej

 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku oraz Nadleśnictwo Gołdap serdecznie zapraszają na warsztaty dyskusyjne poświęcone możliwości bytowania żubra w Puszczy Rominckiej. Na warsztatach zostaną przedstawione dotychczasowe wyniki prac.

Termin spotkania: 27 listopad 2015 r. Początek godzina 1000, zakończenie godzina 1500

Miejsce spotkania: siedziba Nadleśnictwa Gołdap w Gołdapi, ul. 1 Maja 33

Program:

1. Krajowa populacja żubra, perspektywy ochrony gatunku w Polsce północno-wschodniej – Wanda Olech (SGGW)

2. Analiza siedlisk Puszczy Rominckiej pod kątem możliwości wsiedlenia żubrów do obszaru Natura 2000 – Karol Danik (BULiGL Oddział w Białymstoku)

3. Scenariusz wsiedlenia żubra do Puszczy Rominckiej w kontekście doświadczeń z bytowaniem populacji żubra w Puszczy Boreckiej i Puszczy Knyszyńskiej – Piotr Wawrzyniak (RDLP Białystok)

4. Analiza socjologiczna dotycząca możliwości wsiedlenia żubra do Puszczy  Rominckiej  – Karol Danik (BULiGL Oddział w Białymstoku)

5. Spostrzeżenia własne z prowadzenia hodowli żubrów w Puszczy Boreckiej –

Piotr Gawrycki (Nadleśnictwo Borki)

Serdecznie zapraszamy

 

Warsztaty realizowane w ramach Projektu pt.  „Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce” Projekt  korzysta z dofinansowania w kwocie 3 306 415 złotych pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii  w ramach Mechanizmu Finansowego  Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014 dla Programu Operacyjnego Pl02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów” , umowa o dofinansowanie nr. 570/2014/Wn-14/OP-XN-02/D.


Aktualności

Powiązane artykuły