Goście z Gruzji w Gołdapi

IMG_1769W ramach projektu „Rozwój społeczno-ekonomiczny wsi – szansą i wyzwaniem dla organizacji pozarządowych w Gruzji”, Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny zorganizowało we wrześniu, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wizytę studyjną, poświęconą rozwojowi społeczno-ekonomicznemu obszarów wiejskich.

W wizycie uczestniczyło 7 liderów z terenów wiejskich i organizacji pozarządowych z powiatu Sagaredżo w Gruzji. Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju społeczno-ekonomicznego terenów wiejskich w północno-wschodniej Polsce. Delegacja z Gruzji zapoznała się m.in. z działalnością prowadzoną w Ekomuzach Mazur, poznali metodologie zakładania i funkcjonowania wsi tematycznych oraz tworzenie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych w Polsce, dowiedzieli się o możliwościach, przeszkodach i potencjale działań służących rozwojowi społeczno-ekonomicznemu wsi oraz roli organizacji pozarządowych w tym zakresie. W powiecie gołdapskim między innymi odwiedzili Fundację Puszczy Rominckiej, Fundację Dęby Klewińskie, Stowarzyszenie „Nadzieja” w Lisach, Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej”, Republikę Ściborską oraz Centrum „Piękna Góra Rudziewicz”. Gruzini poznali też działalność Garncarskiej Wioski koło Nidzicy, Spółdzielni Socjalnej „Dobra Siła” w Starych Juchach i Wsi Mlecznej w Giżach. Wizyta była aktywną formą poznawania polskich dobrych praktyk. Podczas wizyty wypracowano nowe pomysły na wspieranie rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu Sagaredżo i jego okolic.

Uczestnicy wizyty podczas podsumowania przekazali organizatorom bardzo ciekawe i dobrze rokujące dla dalszego rozwoju refleksje na przyszłość. Na zakończenie wizyty podkreślali gościnność z jaką się wszędzie spotkali oraz zaangażowanie ludzi w Polsce w sprawy społeczne i wykorzystywanie możliwości rozwoju w miejscach w których z pozoru nie ma nic atrakcyjnego.

Partnerem projektu ze strony gruzińskiej jest Stowarzyszenie Satave z Sagaredżo w Gruzji. Projekt został dofinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz dofinansowany przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zbigniew Mieruński, koordynator projektu


Aktualności

Powiązane artykuły