Mianowanie w W-MOSG

sg_124 sierpnia w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na pierwszy stopień w korpusie chorążych oraz w korpusie podoficerów.  

W obecności kadry kierowniczej, zaproszonych gości i rodzin przybyłych na uroczystość mianowania, Komendant Oddziału wręczył 8 funkcjonariuszom akty mianowania na pierwszy stopień w korpusie chorążych oraz 27 funkcjonariuszy otrzymało akty mianowania w korpusie podoficerów.

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Wojciech SKOWRONEK, w swoim wystąpieniu pogratulował absolwentom ukończenia Szkoły Chorążych i Szkoły Podoficerskiej.

Życzył, szczególnie „młodym” kapralom wiele służbowej satysfakcji. Podkreślił, że oczekiwania wobec nowo mianowanych, tak jak i „starszych służbą” kolegów to: rzetelne, uczciwe i odpowiedzialne pełnienie służby wpisujące się w historyczne słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna”. (Red. W-MOSG)

sg_2 sg_3 sg_4 sg_5


Aktualności

Powiązane artykuły