Bezrobocie – nieco mniejsze

Według stanu na dzień 31 lipca 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi zarejestrowane były 1 732 osoby bezrobotne co oznacza, że w stosunku do 30 czerwca 2015_r. (1771 bezrobotnych) liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 39 osób, natomiast w stosunku do lipca 2014 r. (1 932 bezrobotnych) liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 200 osób.

Natomiast do końca czerwca stopa bezrobocia w powiecie gołdapskim wyniosła 19,3 proc. (w kraju 10,3 proc. w regionie – 16,6).

Jeśli idzie o stopę bezrobocia to od kilku lat nasz powiat znajduje się mnie więcej w środku pośród 21 powiatów (w tym 2 miasta na prawach powiatu).


Aktualności

Powiązane artykuły