W OHP… Ekologicznie, zdrowo i sportowo

wymiana_6W ramach programu „Erasmus +” Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi w dniach 22-29 czerwca 2015 r. zrealizowało trójstronną wymianę młodzieżową z Łotwą i Słowacją.

Przez 8 dni młodzież uczestnicząca w projekcie miała możliwość wziąć udział w warsztatach i zajęciach poświęconym aktywności fizycznej, ekologii oraz kulturze. W projekcie udział wzięły 34 osoby. Bezpośredni kontakt przedstawicieli trzech krajów przyczynił się do poznania codziennych zwyczajów, tradycji, kulinarnych smaków oraz sposobów spędzania czasu wolnego. Te doświadczenie z pewnością wpłynęło na pozytywne postrzeganie innych kultur i konfrontację ze stereotypami. Projekt miał na celu promowanie i inspirowanie młodzieży do aktywnych form wypoczynku. Wsparcia przy realizacji działań projektowych udzielili:

– pan Mirosław Bobrowski wraz z grupą młodzieży działającej przy Domu Kultury w Gołdapi – przeprowadził warsztaty taneczne oraz pokaz tańca z ogniem;

– pani Monika Taudul – trener gołdapskiej grupy biegaczy „Biegam bo lubię”, przeprowadziła zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu połączone z testem Coopera;

– pan Krystian Matyszczyk – instruktor z zakresu samoobrony – przeprowadził zajęcia ruchowe poświęcone samoobronie i sztukom walki.

Koordynator projektu: Ewelina Nierwińska-Szoka


Aktualności

Powiązane artykuły