Nielegalny pobyt

Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali nielegalnie przybywającego na terenie Rzeczypospolitej Polski obywatela Jordanii.

9 lipca w trakcie realizacji czynności służbowych na terenie Ełku, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi, dokonali kontroli legalności pobytu cudzoziemca, którym okazał się 24-letni obywatel Jordanii.

 

Poproszony o okazanie dokumentów mężczyzna, przedstawił paszport, w którym zamieszczona była nieważna wiza pobytowa. Ponadto ustalono, iż cudzoziemiec był już kontrolowany w kwietniu bieżącego roku, pod kątem legalności pobytu i zatrudnienia, przez funkcjonariuszy z Augustowa. W wyniku tej kontroli wydano mu decyzję o zobowiązaniu do powrotu, której cudzoziemiec nie wykonał, pozostając tym samym na terytorium Polski nielegalnie.

W związku z powyższym cudzoziemca zatrzymano. Obecnie trwają czynności związane z organizowaniem przymusowego powrotu do kraju pochodzenia. (Red. W-MOSG)


Aktualności

Powiązane artykuły