Stanowisko burmistrza Gołdapi

Szanowni Państwo,

nawiązując do pisma skierowanego do mnie na spotkaniu z klubem Gospodarni Razem (koalicja komitetów Gołdap Razem i Gołdap Gospodarna Gmina, czyli radni Jan Steć, Marian Mioduszewski, Wojciech Hołdyński, Zbigniew Makarewicz, Zdzisław Jańczuk, Józef Wawrzyn, Józef Dominiuk, Ryszard Wrzosek, Andrzej Pianka, Janina Pietrewicz, Wioletta Anuszkiewicz, Zofia Syperek), jakie miało miejsce w poprzednim tygodniu, jestem zobligowany przedstawić Państwu całą sytuację formowania się Rady Miejskiej począwszy od pierwszych dni po wyborach.

Na pierwszym spotkaniu jeszcze przed ukonstytuowaniem się Rady Miejskiej zostałem zaproszony na spotkanie z radnymi komitetu Gołdap Razem. Wszyscy zadeklarowali wtedy chęć współpracy po raz pierwszy. Oczywiście podziękowałem i odpowiedziałem, że jestem bardzo zadowolony z tej deklaracji. Następnie Gołdap Razem zainicjowało rozmowę odnośnie objęcia funkcji w Radzie Miejskiej. W tym momencie okazało, że wola współpracy nie jest do końca bezinteresowna. Radni Gołdap Razem przedstawili warunki nie do przyjęcia, czyli chęć przewodniczenia większości komisji. Powiedziałem wtedy, że są jeszcze przedstawiciele Rady Miejskiej z innych komitetów i zaproponowałem , żeby w sprawie podziału funkcji spotkali się reprezentanci komitetów: Nasza Gołdap, Gołdap Razem, Gołdap Gospodarna Gmina, SLD, oraz Gołdapskie Stowarzyszenie Pszczelarzy. Ustalenia miały odbywać się bez mego udziału. Po spotkaniu otrzymałem informację, że  propozycja Jana Stecia, przedstawiciela z ramienia Gołdap Razem, była nie do przyjęcia dla reszty komitetów.

Po jakimś czasie doszło do spotkania Komitetu Nasza Gołdap (Celina Ostrowska, Anna Falińska, Stanisław Wójtowicz, Andrzej Dutkowski, Piotr Wasilewski), SLD (Władysław Pawłowski), Gołdapskie Stowarzyszenie Pszczelarzy (Andrzej Murzyn) i Gołdap Gospodarna Gmina (Andrzej Pianka, Wioletta Anuszkiewicz, Janina Pietrewicz, Zofia Syperek). Na spotkaniu został wypracowany konsensus, który miał zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Rady Miejskiej oraz dobre pomysły i inicjatywy rozwojowo-oszczędnościowe na przyszłość. Koalicja powstała, ale już pierwsze głosowania (referendum w sprawie Straży Miejskiej, redukcja etatu radnego Mariana Mioduszewskiego w OSiR w Gołdapi) pokazały, że deklaracje koalicjanta nie są przez niego dotrzymywane. To Gołdap Gospodarna Gmina zablokowała referendum w sprawie Straży Miejskiej oraz redukcję etatu Pana radnego Mioduszewskiego.

Jako burmistrz inicjowałem także spotkania całej rady miejskiej. Proponowałem otwartą i transparentną współpracę dla dobra mieszkańców miasta i gminy Gołdap. Chciałem zaangażowania wszystkich radnych. Niestety, spotkania kończyły się niepowodzeniem. Nikt ze strony komitetu Gołdap Gospodarna Gmina jak i Gołdap Razem nie chciał rozmawiać o oszczędnościach, bądź też nie miał na nie pomysłu.

Do tej pory radna Celina Ostrowska, wraz z pracownikami urzędu przygotowała program odpracowywania długów komunalnych dla osób w trudnej sytuacji materialnej, radny Andrzej Murzyn wraz z Celiną Ostrowską i Piotrem Wasilewskim udali się na rozmowy  do NFZ odnośnie lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów (co nigdy wcześniej nie miało miejsca), dzięki zaangażowaniu radnego Stanisława Wójtowicza gmina zaoszczędziła na przetargu w sprawie zakupu kruszywa niezbędnego do budowy dróg. Podkreślić należy także zaangażowanie radnego Piotra Wasilewskiego w kwestii  transparentności umów, interpelacji i wniosków. Warto też wspomnieć o dużym zaangażowaniu radnego Władysława Pawłowskiego, który jako przewodniczący komisji budżetowej już od pierwszych dni po wyborach zwraca wszystkim uwagę na sytuację finansową gminy i mówi o realnych rozwiązaniach. Zauważalne jest również zainteresowanie sprawami gminy radnych Józefa Wawrzyna oraz Zdzisława Jańczuka.

Mimo tak dużego zaangażowania, część tych radnych została odsunięta z dotychczas piastowanych funkcji, np. Jarosław Dzienis, który od kilku kadencji odpowiadał jako przewodniczący komisji rewizyjnej tej grupie, która go teraz odwołała.

Kwestie przedstawienia koncepcji wizji i rozwoju naszego miasta i gminy na najbliższe lata zawarte są w strategii rozwoju miasta i gminy Gołdap. Przypomnieć należy, że pierwszy z  dokumentów uchwalała większość radnych wchodzących w skład  klubu Gospodarni Razem w poprzedniej kadencji, więc powinni oni znać jego treść. Drugim dokumentem kierunkującym rozwój gminy jest strategia promocji marki Gołdap, prezentowana Radzie Miejskiej obecnej kadencji.

Oczywiście dokumenty kierunkują pewne działania. Natomiast konkretne rozwiązania i propozycję będę składał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej z nadzieją, że koalicja większościowa, która ma teraz decydujący głos, wykaże się także racjonalnymi inicjatywami uchwałodawczymi.

Pozostając przy koalicji uważam, że odpowiednia byłaby najpierw próba współpracy, a w przypadku gdyby ona nie wyszła to zasadnym byłyby zmiany na stanowiskach. Przypominam też deklarację pomocy i współpracy ze strony Gołdap Razem złożonej na jednej z pierwszych sesji.

Szanowni Państwo, rozmawiajmy ze sobą, sprzeczajmy się i przekonujmy do różnych rozwiązań, ale zawsze przede wszystkim miejmy na uwadze to, iż zostaliśmy wybrani przez mieszkańców do reprezentowania interesów gminy. To jej dobro ma być dla nas najważniejsze każdego dnia. Pamiętajmy o tym w czasie każdego głosowania. Jako Burmistrz Gołdapi deklaruję chęć współpracy z każdym radnym niezależnie z jakiego komitetu czy klubu jest – to gmina jest najważniejsza.

Tomasz Rafał Luto

 Burmistrz Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły