Pobudzić do refleksyjnego myślenia

W Międzynarodowej wymianie młodzieży z Polski, Łotwy i Słowacji realizowanej w ramach programu ERASMUS+ przez OHP w Gołdapi, w dniach 22-29 czerwca, młodzież zapozna się z kulturami krajów partnerskich jak również przygotuje program przedstawiający kulturę własnego narodu: tradycje, zwyczaje, kuchnię.Poprzez udział w zabawach integracyjnych, zajęciach sportowych, wycieczkach, warsztatach i debatach będziemy uczyć się otwartości, współpracy i przełamywania barier językowych. Wspólne działania w różnych formach wypoczynku, spędzania czasu wolnego mają umożliwić integrację młodzieży z różnych środowisk europejskich. Bezpośredni kontakt z przedstawicielami różnych narodowości ułatwi przejawianie szacunku i tolerancji. Przez okres 8 dni i współpracy trzech państw organizatorzy chcą uzmysłowić młodzieży, że granice i różnorodność narodowa i kulturowa nie muszą ich dzielić. Tematyka projektu ma pobudzić młodzież do refleksyjnego myślenia nad problematyką europejską i wyzwolić w nich poczucie solidarności i odpowiedzialności za przyszłość zjednoczonej Europy.

Organizatorzy zapraszają również do udziału w zajęciach biegowych. Szczegóły na plakacie.

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły