Minister gościem Zarządu ZPP

IMAG201815 czerwca 2015 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich, w którym uczestniczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek. Miejscem obrad było Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, a gościem specjalnym minister administracji Andrzej Halicki.

Tematy poruszane podczas posiedzenia Zarządu dotyczyły budowy sieci szerokopasmowych i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Szeroko omówiono również Regionalny system ostrzegania, działający od początku tego roku. Do końca kwietnia aplikacja mobilna RSO miała ponad 100 tys. pobrań. Komunikaty przekazywane przez system dotyczyły przede wszystkim: ostrzeżeń meteorologicznych (np. silny wiatr, burze, oblodzenie), hydrologicznych (np. stany wodowskazów), informacji drogowych (np. korki, remonty, objazdy) czy protestów społecznych. Więcej o RSO można dowiedzieć się ze strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: https://mac.gov.pl/projekty/regionalny-system-ostrzegania-rso/opis-projektu .

Z ciekawą inicjatywą wystąpił minister Andrzej Halicki, przestawiając ideę utworzenia Instytutu Samorządności. Ma on być instytucją wspierającą tworzenie nowoczesnej administracji publicznej oraz działającą na rzecz budowy nowoczesnego samorządu terytorialnego w Polsce. Do zadań nowej placówki mają należeć m.in. inicjatywy legislacyjne, ocena funkcjonowania samorządu terytorialnego na wszystkich szczeblach, usprawnianie pracy urzędów, pomoc prawna, analizy oraz kształcenie pracowników administracji. Siedzibą Instytutu Samorządności będzie Łódź. (Red. Starostwo Gołdapskie)

IMAG2021


Aktualności

Powiązane artykuły