Nabór wniosków do II edycji konkursu Działaj Lokalnie IX – 2015 r.

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny z przyjemnością informuje, iż rozpoczęła się II edycja naboru do lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE  IX” – 2015 r.
W II edycji Programu „Działaj Lokalnie IX” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Założenia i cele konkursu oraz wszystkie niezbędne wytyczne, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku o dotację znajdują się na stronie:http://www.funduszgoldap.pl/index.php/granty2015/245-nabor-wnioskow-do-ii-edycji-konkursu-dziaaj-lokalnie-ix-2015-r .
Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków, który jest dostępny pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/ do dnia 28 czerwca 2015 roku.
W konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosków. Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze.
W konkursie o dofinansowanie nie mogą ubiegać się organizacje, które otrzymały dotację w tym roku z „Działaj Lokalnie IX”.
Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie IX – 2015 r.” można uzyskać pisząc na adres e-mail: gofund@wp.pl

Zachęcam do udziału
Zbigniew Mieruński
Prezes Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny

Konkurs dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Gołdapskiego Funduszu Lokalnego realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Gołdapski Fundusz Lokalny oraz ze środków gmin: Banie Mazurskie, Budry, Dubeninki, Gołdap i Pozezdrze.

 


Aktualności

Powiązane artykuły