Spotkajmy się w DKE

Po staroświecku uważam, że czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

jaką sobie ludzkość wymyśliła.

Wisława Szymborska

Od marca w sali nr 12 odbywają się comiesięczne spotkania DKE, czyli Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego zorganizowane w ramach ogólnopolskiej  kampanii „Ja Czytam”. Uczestnikami tych niecodziennych spotkań są uczniowie z klasy IVb pod opieką polonistki p. Danuty Bartos.

Celem kampanii „Ja Czytam” jest rozwijanie kompetencji czytania, co MEN uznaje za kluczowe zadanie szkoły. DKE pozwalają realizować to zadanie w sposób niekonwencjonalny i nieschematyczny. Kompetencja czytania jest niezbędna na wszystkich przedmiotach.

Najpierw odbyło się spotkanie założycielskie, podczas którego zostały omówione cele DKF oraz ustalono zasady dyskusji.

Na drugim spotkaniu została rozpoczęta realizacja ścieżki:  Bezpieczeństwo. Uczniowie poznali fr. tekstu Elżbiety Zubrzyckiej Dręczyciel w klasie”. Książka porusza temat przemocy dzieci wobec dzieci, pokazuje, na czym polega dręczenie, kim jest dręczyciel, kim jego ofiara i co robić, żeby powstrzymać takie zachowania dzieci. Podczas dyskusji poszukiwano odpowiedzi na pytania, jak powinniśmy reagować, kiedy spotkamy się z tym problemem. Temat dręczycieli w szkole wzbudził dużo emocji i skłonił do ciekawych spostrzeżeń.

Kolejne spotkanie było poświęcone prawom dziecka. Zostały omówione niektóre z nich na podstawie fragmentu książki „Moje prawa, ważna sprawa” Anny Czerwińskiej-Rydel i Renaty Piątkowskiej. Ta książka z kolei uzmysławia dzieciom, jakie są ich prawa, obowiązki i przywileje.

W trakcie obu spotkań uczestnicy obejrzeli filmy z udziałem autorek jako wprowadzenie do dyskusji, w 27 maja członkowie DKE wzięli udział w spotkaniu z współautorką książki „ORO” panią Olgą Sawicką.

Spotkania w DKE stwarzają uczniom możliwość poznania ciekawych pozycji literackich i samodzielnego poczytania przygotowanych fragmentów. Rozwijają wyobraźnię, pobudzają do twórczego myślenia.


Aktualności

Powiązane artykuły