Obchodzili swoje święto

sg_13Na co dzień strzegą granic, zapewniają kontrolę graniczną, zwalczają nielegalną migrację, zapewniają bezpieczeństwo, szkolą kadrę formacji, a gdy trzeba pomagają ludności. Strażnicy graniczni, bo o nich mowa obchodzili wczoraj w Kętrzynie swoje święto.

20 maja w Kętrzynie świętowali funkcjonariusze i pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej, którzy zgromadzili się na uroczystym apelu z okazji 24. rocznicy powołania Straży Granicznej.

Gospodarzami uroczystości byli: Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Wojciech Skowronek oraz Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Sławomir Kowalewski.

Uroczysty apel rozpoczął się wprowadzeniem kompanii honorowej, pocztów sztandarowych oraz złożeniem meldunku Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Wojciechowi Skowronkowi. Kętrzyńskie obchody 24. rocznicy powołania Straży Granicznej uświetniła Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

Obchody rocznicowe swoją obecnością uświetnili m.in.: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Marian Podziewski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej Warmii i Mazur, dowódcy jednostek wojskowych. Komendę Główną Straży Granicznej reprezentował płk SG Tomasz Semeniuk. Na uroczystość przybyli również kierownictwo i przedstawiciele służb zespolonych i nie zespolonych współpracujących na co dzień ze Strażą Graniczną, rektorzy uczelni wyższych, komendanci ośrodków szkolenia służb mundurowych, dyrektorzy placówek oświatowych, a także byli komendanci obu jednostek.

Główną częścią obchodów było wręczenie medali i wyróżnień szczególnie zasłużonym i wyróżniającym się funkcjonariuszom i pracownikom.

Z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG Złotym Medalem za długoletnią służbę został odznaczony Zbigniew Stanisławski, Srebrnym Medalem za długoletnią służbę – ppłk SG Wojciech Banasiak, mjr rez. SG Piotr Ostrowski i mł. chor. SG Ryszard Karolewicz, z Biura Spraw Wewnętrznych SG płk SG Krzysztof Walczak, natomiast z Centrum Szkolenia SG Złotym Medalem za długoletnią służbę została odznaczona ppłk SG Małgorzata Gołąb, zaś Srebrnym Medalem za długoletnią służbę ppłk SG Marian Stanisławski.

Złoty Medal za Zasługi dla Straży Granicznej z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG otrzymał mjr SG Józef WOŚ, Srebrnym Medalem uhonorowano: Andrzeja Ciołka – starostę Powiatu Gołdapskiego, Mariolę Matyjasek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kętrzynie, Władysława Szczepanowicza – komendanta Powiatowego Policji w Braniewie oraz płk. SG Zbigniewa Klimczyka – zastępcę komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG. Brązowe medale za zasługi dla Straży Granicznej odebrali: ppłk SG Mirosław Miklusz, mjr SG Robert Wink, kpt. SG Piotr Dąbrowski i Pan Wojciech Gorczyński. Z Centrum Szkolenia Straży Granicznej Brązowym medalem za zasługi dla Straży Granicznej uhonorowano: ppłk. SG Sławomira Modzelewskiego oraz ppłk. SG Dariusza Nawrockiego.

Z okazji Święta Straży Granicznej, Odznaką Straży Granicznej przyznawaną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej wyróżnionych zostało 11 funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG i 1 funkcjonariusz z Centrum Szkolenia SG.

W trakcie uroczystości odczytano i wręczono wyróżnienia na kolejne wyższe stopnie w poszczególnych korpusach osobowych.

22 funkcjonariuszy oraz 7 pracowników Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej otrzymało z rąk gen. bryg. SG Wojciecha Skowronka emblemat pamiątkowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, który został ustanowiony z myślą o osobach szczególnie zaangażowanych w funkcjonowanie Oddziału.

Obchodom 24. rocznicy powołania Straży Granicznej towarzyszyły liczne prezentacje, pokazy sprzętu i wyposażenia, a przede wszystkim pokazy wyszkolenia funkcjonariuszy. Uczestnicy uroczystości oraz zaproszeni goście mieli okazję obserwować pokaz działania funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG oraz pokaz tresury psa służbowego. Pokazy dynamiczne zamknęła prezentacja w wykonaniu funkcjonariuszy pirotechników z Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Dodatkową atrakcją święta był pokaz walk rycerskich w wykonaniu Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Militarnych „MASURIA” oraz prezentacja sprzętu grup rekonstrukcyjnych.

Na terenie koszar zostały zaprezentowane dwa wojskowe pojazdy: Honker Skorpion i Hummer oraz stoisko z uzbrojeniem indywidualnym 9 Pułku Rozpoznawczego z Lidzbarka Warmińskiego, a także namiot promocyjny 9 Brygady Kawalerii Pancernej z Braniewa. Ponadto atrakcją uroczystości zarówno dzieci jak i dorosłych był czołg „Twardy” 9 Brygady Kawalerii Pancernej z Braniewa.

Kierownictwo obu jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w Kętrzynie podziękowało wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom za wniesiony nieustanny wkład i zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków służbowych. Komendanci złożyli życzenia i gratulacje wszystkim osobom odznaczonym, mianowanym i wyróżnionym. (Red. W-MOSG)


Aktualności

Powiązane artykuły