O termomodernizacji budynków szpitalnych

termo_4W sierpniu 2014 r. Powiat Gołdapski przystąpił do realizacji projektu „Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi” dofinansowanego w ramach funduszy EOG 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Szacowany całkowity koszt realizacji projektu wynosił do kwoty 3 362 113,00 zł w tym szacowane koszty kwalifikowane w ramach projektu wynosiły do kwoty 3 155 032,00zł. zaś poziom dofinansowania ze środków programu nie przekroczy kwoty 2 524 025,60 zł, co stanowi nie więcej niż 80% kwalifikowanego kosztu realizacji projektu. Powiat miał zapewnić współfinansowanie projektu w wysokości 838 087,00 zł. Projekt „Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi” miał na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza poprzez zaplanowane prace termomodernizacyjne czterech obiektów szpitalnych w Gołdapi polegających na dociepleniu stropu i dachu, wymianie okien i drzwi, wymianie instalacji c.o. i c.w.u, wymianie pomp obiegowych, zmiany źródła ciepła na węzeł kompaktowy dwufunkcyjny z przyłączeniem do miejskiej sieci cieplnej zasilanej z kotłowni gazowej oraz docieplenie ścian zewnętrznych w SPZP-O na łączną kwotę 2 810 870,00 zł.

W ramach projektu w styczniu br. zostało zrealizowane zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu modernizacji wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej ze zmianą źródła ciepła na węzły kompaktowe dwufunkcyjne z pompami obiegowymi oraz opomiarowaniem i przyłączeniem do miejskiej sieci cieplnej zasilanej z kotłowni gazowej na kwotę 378 840,00zł (załączone zdjęcia przedstawiają „starą” kotłownię szpitala oraz nowe wymienniki ciepła). Zgodnie z zaplanowanymi pracami termomodernizacyjnymi budynków szpitalnych w marcu, a następnie w kwietniu br. została przeprowadzona procedura przetargowa na pozostałe roboty. Postępowania te zostały unieważnione ze względu na to, że kwoty złożonych ofert były wyższe niż kwota zabezpieczona na ten cel tj. 2 432 030,00 zł. Z analizy postępowań przetargowych wynika, iż na pozostałą część prac termomodernizacyjnych trzeba zabezpieczyć środki średnio w kwocie 3 690 350,00 zł. W budżecie projektu brakuje więc średnio 1 258 320,00 zł.

W przypadku dalszej realizacji projektu należałoby zwiększyć w planie budżetu powiatu wydatki na zabezpieczenie brakującej w projekcie kwoty, jednakże kwota ta stanowiłaby w projekcie koszt niekwalifikowalny. Warunki finansowe w projekcie przedstawiałyby się następująco:

– szacowany całkowity koszt realizacji projektu: 4 620 433,00 zł

– szacowane koszty kwalifikowane w ramach projektu: 3 155 032,00zł

– poziom dofinansowania ze środków projektu: 2 524 025,60zł.

– wkład powiatu w projekcie: 2 096 407,00 zł.

Mając na uwadze głównie aspekt finansowy Rada Powiatu w Gołdapi w dniu 28 maja 2015r. podjęła decyzję o odstąpieniu od realizacji przedmiotowego projektu.

Powiat nadal będzie starał się o środki zewnętrzne na termomodernizację szpitala, aplikując w przyszłości w odpowiednich konkursach. (Red. Starostwo Gołdapskie)

 


Aktualności

Powiązane artykuły

3 komentarzy do “O termomodernizacji budynków szpitalnych

  1. prokurator

    Prosze podac kwoty wydane na przygotowanie projektu i osoby odpowiedzialne za wdrozenie. Kto wydal moje pieniadze i w jakiej kwocie nie realizujac termomodernizacji do konca?

  2. Jaką kwotę wydał powiat z moich podatków na inwestycję za które nikt z urzędników
    nie odpowiada? KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA MALWERSACJĘ?

  3. Mam nadzieję, że ziści się plan likwidacji powiatów.

    http://forsal.pl/artykuly/858703,gminy-maja-dosc-powiatow-ich-likwidacja-przyniesie-duzo-pozytku.html