Happening z Unią Europejską

Z okazji Dnia Unii Europejskiej, 8 maja, odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 Happening z Unią Europejską zorganizowany przez klasę IIIc. Celem happeningu była popularyzacja wiedzy na temat UE. Uczniowie przygotowali wystawę na temat Unii Europejskiej. Informacje zamieszczone na wystawie pozwoliły zdobyć wiedzę na temat UE. Happening rozpoczęli od prezentacji hymnu UE. Uczniowie w koszulkach symbolizujących kraje UE rozdawali ulotki zawierające informacje na temat państw członków UE, a uczennice przedstawiły układ taneczny do hymnu UE „Oda do radości”. Cieszymy się że nasza akcja wywołała wielkie zainteresowanie wśród uczniów.

Klasa IIIc i Ewa Szorc


Aktualności

Powiązane artykuły