Zapraszamy na kolejny wieczór autorski

a_gZapraszamy do Biblioteki Publicznej  17 kwietnia na 17.00 na wieczór autorski  historyka i krytyka literackiego Adriana Glenia. Spotkanie będzie pretekstem do postawienia sobie pytań podstawowych dotyczących roli poezji i krytyki literackiej. Nasz gość spróbuje nakreślić również odpowiedzi, jakie padały w ostatnich latach ze strony najznakomitszych polskich autorów a także zachęcić uczestników spotkania do refleksji nad miejscem poezji i krytyki w dzisiejszej rzeczywistości.

Na marginesie dyskusji pojawi się także propozycja naszego gościa, jaka wyłania się z jego ostatniej książki krytycznoliterackiej (Czułość, Sopot 2014) wydanej w ważnej serii „Biblioteka Krytyki” działającej przy sopockim piśmie literackim „Topos”, z którym Adrian Gleń związany jest od ponad dekady.

Współorganizatorem (i sponsorem) spotkania jest Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie.

 

Nota o autorze:

Dr hab. Adrian Gleń, historyk literatury polskiej XX wieku, krytyk literacki, adiunkt w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Członek Akademii Młodych Uczonych PAN oraz Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Jest redaktorem kilku tomów zbiorowych i autorem 7. monografii. Zredagował antologię tekstów krytycznych poświęconych pisarstwu Juliana Kornhausera Było nie minęło (Opole 2011) oraz opublikował monografię „Marzenie, które czyni poetą…”. Autentyczność i empatia w dziele literackim Juliana Kornhausera (Kraków 2013). Ostatnio ukazał się jego zbiór krytycznoliteracki: Czułość (Sopot 2014). Stale obecny na łamach „Odry” i „Nowej Dekady Krakowskiej”. Współpracownik „Toposu”.

Mieszka pod Opolem z żoną i dwójką synów.

 

Powiązane artykuły