Wykazali się dużą wiedzą o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

IMG_2067We wtorek w Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się powiatowe eliminacje Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowa wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu, inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W eliminacjach powiatowych wzięły udział trzy drużyny ze szkół gimnazjalnych i osiem drużyn ze szkół podstawowych: z Gołdapi (nr 1, 2 i 3), Lisów, Dubeninek, Żytkiejm, Boćwinki, Bań Mazurskich. Uczestnicy brali udział konkurencjach: test wiedzy z zasad i przepisów ruchu drogowego, sprawdzian z udzielania pierwszej pomocy, jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego, jazda rowerem po torze sprawnościowym.

Wyniki eliminacji powiatowych Warmińsko –Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym:

 

Miejsce Szkoła Uczniowie Opiekun
I Gimnazjum w Baniach Mazurskich 1. Mateusz Latawski

2. Daria Bombała

3. Michał Sereda

 

Joanna Orzeł

II Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich
w Gołdapi
1. Gabriel Bukowski

2. Maciej Ostrowski

3. Konrad Poreda

Marzanna Słowikowska
III Gimnazjum
w Dubeninkach
1. Jakub Szeszko

2. Adrian Wierzchowski

3. Arkadiusz Golub

Anna Krygier

 

 

Miejsce Szkoła Uczniowie Opiekun
I Szkoła Podstawowa

Nr 3 w Gołdapi

1. Miłosz Januszkiewicz, 24.07.2002

2. Marcin Przyborowski, 10.02.2002

3. Paulina Borkim, 22.07.2002

4. Agata Siejwa, 10.01.2003

Karolina Rzędzian

 

II Szkoła Podstawowa

w Dubeninkach

1. Weronika Ostapionek

2. Wiktoria Jaśkiewicz

3. Konrad Stypułkowski

4. Paweł Soroń

Anna Krygier

 

III Szkoła Podstawowa nr 2 1. Eliza Bobrowska

2. Patrycja Jurewicz

3. Janusz Stepanik

4. Tymon Zdancewicz

Alina Oleszczuk

 

 

Najlepszym zawodnikiem eliminacji powiatowych Warmińsko –Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2014 w kategorii szkół gimnazjalnych został Konrad Poreda z Gimnazjum w Gołdapi, zaś w kategorii szkół podstawowych Agata Siejwa – uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi.

Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, natomiast pozostali uczestnicy turnieju – dyplomy za udział oraz upominki.

 

Organizator:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi.

Współorganizator:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi

 

Nagrody i upominki ufundowali: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, Gmina Gołdap.

 

Skład Powiatowego Komitetu Organizacyjnego:

Andrzej Ciołek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego (starosta gołdapski);

Tomasz Rąbel –Sędzia Główny (Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi);

Leszek Retel – członek (Szkoła Podstawowa nr 3);

Jacek Klimko – członek (Komenda Straży Pożarnej w Gołdapi);

Jacek Romanowski – członek (Straż Miejska);

Anna Podciborska – członek (Starostwo Powiatowe w Gołdapi).

Komitet organizacyjny złożył podziękowania opiekunom drużyn za pracę, jaką włożyli w przygotowanie swoich podopiecznych. Członkom powiatowego komitetu organizacyjnego za pomoc w organizacji i pracę podczas turniejów podziękowała Anna Podciborska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

 

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły