Umowy podpisane

umowa_3Wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski podpisał umowy dotyczące dalszej rozbudowy drogowego przejścia granicznego w Gołdapi z wykonawcą robót budowlanych – Oleckim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Spółka z o. o. w Olecku oraz inwestorem zastępczym przy realizacji kolejnego etapu prac budowlanych. Inwestycja obejmuje:

1) budowę drogi dojazdowej do Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi dla ruchu towarowego,

2) budowę i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

3) budowę sieci kanalizacji deszczowej,

4) budowę oświetlenia drogowego oraz przebudowę kolizji energetycznych,

5) przebudowę sieci telekomunikacyjnej,

6) wykonanie monitoringu odcinka drogi dojazdowej.

Wykonanie tych robót zakończy etap prac ziemno – budowlanych. Do uruchomienia części towarowej drogowego przejścia granicznego w Gołdapi pozostanie dokończenie wykonania prac teletechnicznych oraz zakup wyposażenia – sprzętu specjalistycznego dla służb granicznych.

Wartość podpisanej umowy na przeznaczoną dla ruchu towarowego budowę drogi dojazdowej do przejścia granicznego i innych prac budowlanych to blisko 2,5 mln zł (2 466 055,06 zł.)

Całkowita długość drogi to 1305 m, w tym ul. Gumbińska – 267 m, ul. Graniczna – 271 m, drogi manewrowe na parkingach, zjazdy i dojazdy – 767 m. Termin zakończenia prac planowany jest na koniec września br. Inwestycja jest w całości finansowana ze środków budżetu państwa.

Łączny koszt wykonanych dotychczas nakładów na rozbudowę towarowej części przejścia granicznego wyniósł 42 miliony 629 tysięcy złotych.


Aktualności

Powiązane artykuły