Trzy samochody zatrzymane

InfinitiW miniony weekend funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali trzy samochody o wartości 203 000 zł. 24 kwietnia, w drogowym przejściu granicznym w Gronowie, na kierunku wyjazdowym z Polski, funkcjonariusze w czasie kontroli granicznej, stwierdzili, iż osobowe BMW istnieje w bazach danych jako utracony.

W związku z powyższym obywatelowi Rosji przerwano podróż i przekazano według właściwości Policji w Braniewie. Szacunkowa wartość zatrzymanego pojazdu to 83 000 zł.

26 kwietnia na kierunku wyjazdowym z RP, funkcjonariusze z Bezled, dokonali kontroli legalności pochodzenia pojazdu osobowego marki volkswagen serii T5. Okazało się, że istnieje wiele nieprawidłowości w oznaczeniach identyfikacyjnych pojazdu i dlatego obywatel Rosji wytłumaczy sprawę dotyczącą wątpliwej autentyczności oznaczeń identyfikacyjnych i pochodzenia auta Policji w Bartoszycach. Szacunkowa wartość samochodu to 35 000 zł.

Ponadto w Grzechotkach mundurowi, w trakcie kontroli legalności pojazdu zatrzymali auto, o wartości ok 85 000 zł. W tym przypadku, kierowcą samochodu osobowego marki INFINITI był obywatel Armenii, który stawił się do odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym z Polski. Istniało podejrzenie co do autentyczności oznaczeń identyfikacyjnych auta, m. in. ingerencja w pole VIN. Po wykonaniu czynności w niezbędnym zakresie przez funkcjonariuszy Z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach, kierowcę i pojazd przekazano Policji w Braniewie.

W trzech przypadkach, funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej udaremnili wyjazd z kraju podejrzanych samochodów o łącznej wartości 203 000 zł. (Red. W-MOSG)


Aktualności

Powiązane artykuły