Rozmawili o rolnictwie ekologicznym

IMG_154417 kwietnia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Gołdapi odbyło się szkolenie dla rolników, na którym zaprezentowane zostały najnowsze wymagania w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele firmy Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. z Warszawy, która jest jednostką certyfikującą prowadzącą działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Na szkoleniu zostały omówione:

• warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym wymogi dla poszczególnych pakietów i ich wariantów,

• szczegółowe zasady dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej w rolnictwie ekologicznym.

Rolnicy uczestniczący w szkoleniu pozyskali odpowiednią wiedzę umożliwiającą podjęcie decyzji o korzystaniu z funduszy unijnych przeznaczonych na tworzenie systemu rolnictwa ekologicznego w Polsce.

Szkolenie może zostać powtórzone dla szczególnie zainteresowanych, kontakt tel. 87 615 44 31.

 


Aktualności

Powiązane artykuły