Konferencja edukacyjna w Ełku

konferencja_1„W kierunku dobrej szkoły” to tytuł konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 kwietnia 2015 r. w Ełku przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, w której udział wzięli starosta gołdapski Andrzej Ciołek oraz dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi Bożena Winnicka.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy szkół i placówek, pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych wysłuchali prelekcji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Grażyny Przasnyskiej. Spotkanie było okazją do dyskusji i podzielenia się doświadczeniem w zakresie prowadzenia dialogu edukacyjnego w regionie oraz wykorzystywania nowych form wspierania szkół i placówek oświatowych na rzecz podnoszenia jakości edukacji. Poruszono również takie tematy jak: polityka państwa w zakresie planowanych zmian w oświacie, trendy i tendencje w rozwoju oświaty, dobre praktyki wspomagania szkół.

Podczas konferencji przedstawione zostały przykłady dobrych praktyk zrealizowanych w ramach projektu ”Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim”.


Aktualności

Powiązane artykuły