O potrzebie pomocy logopedycznej

Bardzo ważną rolę w prawidłowym rozwoju każdego dziecka pełni mowa. Jej zaburzenia mogą spowodować nie tylko trudności w komunikowaniu się, ale również nieprawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz niepowodzenia szkolne. Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na kształtowanie jego osobowości, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli czy uczuć.

Od wielu lat odnotowuje się stały wzrost dzieci z zaburzeniami mowy w zakresie artykulacji, emisji głosu, a także zasobu czynnego słownictwa. My również zauważamy, że z roku na rok rośnie liczba dzieci potrzebujących pomocy logopedycznej. Z obserwacji oraz diagnozy wstępnej wynika, iż jest to ponad 50 % przedszkolaków. Pomocy logopedycznej można szukać nie tylko w placówkach służby zdrowia, ale również w szkołach.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, dyrektor naszej szkoły Leszek Retel dołożył wszelkich starań, aby te potrzeby zaspokoić. Pierwsze zajęcia logopedyczne odbywały się już w ubiegłym roku szkolnym, jednak od lutego roku szkolne 2014/2015 w Szkole Podstawowej nr 3 w Gołdapi działa profesjonalnie wyposażony, przyjazny dzieciom gabinet logopedyczny. Bogate wyposażenie gabinetu w specjalistyczne urządzenia, programy i pomoce terapeutyczne pozwala rzetelnie diagnozować i skutecznie korygować wszystkie wady i zaburzenia mowy. Dzieci przedszkolne oraz uczniowie uczęszczając do naszej szkoły mają możliwość na miejscu skorzystania  z pomocy logopedycznej pod kierunkiem specjalistów -logopedów. Na zajęciach wykorzystywane są nowoczesne, atrakcyjne pomoce logopedyczne, między innymi multimedialne programy komputerowe z wyposażeniem pomocniczym takim jak interfejs, mikrofon. Znajdują się tam również przyrządy do ćwiczeń oddechowych, gry logopedyczne i inne zestawy dydaktyczne.  Wykorzystanie w terapii nowoczesnych technologii pomaga dzieciom w przyjemny i ciekawy sposób usprawniać komunikację  zaburzeń mowy,  ręki, koordynacji wzrokowo – ruchowej, rozwijać spostrzegawczość czy koncentrację uwagi.

Fundusze na wyposażenie gabinetu zostały pozyskane ze środków   Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także od hojnych sponsorów.


Aktualności

Powiązane artykuły