Może być bezpiecznie

Po raz kolejny z uczniami SP nr1 spotkała się starsza aspirant Marta Andruczyk .  Tematem zajęć było m.in.  bezpieczeństwo dzieci, obowiązek przestrzegania prawa przez uczniów oraz konsekwencje niewłaściwych zachowań. Dzieci w skupieniu i z dużym  zainteresowaniem wysłuchały przekazywanych informacji. Zadawały pytania, mogły też podzielić się własnymi doświadczeniami związanymi z życiem szkoły.

Dzięki takim bezpośrednim kontaktom rośnie  zaufanie do policji, uczniowie wiedzą,    do kogo można się zwrócić w sytuacjach zagrożenia.  Spotkania uczniów z funkcjonariuszami policji stanowią  istotny wkład w pracę wychowawczą szkoły.

 


Aktualności

Powiązane artykuły