Liczenie bezdomnych w regionie

1424 bezdomnych jest w województwie warmińsko-mazurskim, w tym 1224 mężczyzn, 126 kobiet, 74 dzieci. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie koordynował badanie liczby osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko- mazurskiego z nocy 21 na 22 stycznia 2015 r. w ramach ogólnopolskiej akcji badania liczby osób bezdomnych.

Badanie miało na celu ustalenie liczby osób bezdomnych w placówkach oraz miejscach niemieszkalnych. Miejsca, które w ramach badania zostały sprawdzone przez służby gminne to: ogrzewalnie, noclegownie, schroniska, domu dla osób bezdomnych, hostele, szpitale, hospicja, ZOL-e i inne placówki zdrowia, zakłady karne, areszty śledcze, izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne, miejsca niemieszkalne, pustostany, domki, altany działkowe i inne miejsca.

Spośród 1424 osób bezdomnych:

– 98 przebywało w ogrzewalni/noclegowni;

– 694 w schronisku/ domu dla osób bezdomnych/ hotelu;

– 39 w szpitalach/ hospicjach/ ZOL-ach/innych placówkach zdrowia;

– 182 w zakładach karnych/ aresztach śledczych;

– 61 w izbach wytrzeźwień/ pogotowiach socjalnych;

– 158 w pustostanach/altanach/domkach działkowych;

– 115 w miejscach niemieszkalnych;

– 77 osób odnotowano w innych miejscach.

 

Najwięcej osób bezdomnych odnotowano w Olsztynie – 229 osób, następnie w gminie Dąbrówno – 188 osób – w tym dom dla bezdomnych w Marwałdzie – 187

miasto Elbląg – 161osób

gmina Górowo Iławeckie – 94 osoby

miasto Ełk- 81 osób

gmina Zalewo – 70 osób.

 

Zebrane dane zostaną przekazane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i posłużą do zebrania danych socjodemograficznych, które będą mogły być wykorzystane przy planowaniu lokalnych działań dotyczących bezdomności.

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Liczenie bezdomnych w regionie

  1. swd

    W województwie warmińsko-mazurskim jest 74 bezdomnych dzieci. Co z tym robią odpowiednie służby ???!?!?!?! Czy te dzieci nie powinne trafić np. do domu dziecka ?. Czy opieka społeczna idzie spać spokojnie gdy wie że na ich terenie chodzą bezdomne dzieci ?????